«Άρωμα» Ομογένειας στο ελληνικό επιχειρείν

Νέοι και νέες από τις διασπορές της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, επισκέφθηκαν την χώρα μας και συναντήθηκαν με παράγοντες της επιχειρηματικότητας με σκοπό να «ξαναγνωρίσουν» το επιχειρηματικό τοπίο και  να αναδείξουν την επιθυμία τους για κοινές επιχειρηματικές δράσεις.

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών με σκοπό την εμβάθυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ νέων επιχειρηματιών.

Άκρως παραγωγική χαρακτηρίστηκε και η συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, καθώς και με φορείς που προάγουν την επιχειρηματικότητα όπως η Κοινωνική Επιχείρηση knowl, η projectyou και το Youth Entrepreneurship Club.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι και νέες της Ομογένειας τόνισαν τη σημασία των ελληνικών καταβολών τους και την επιθυμία να διερευνήσουν όλα όσα τους ενώνουν, επιχειρηματικά και πολιτισμικά.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τέθηκαν σειρά από καίρια ερωτήματα για το επιχειρηματικό τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και τις επαγγελματικές τους προσδοκίες για το μέλλον.

Ο Ανδρέας Στεφανίδης (Πρόεδρος ΔΣ της ΟΕΣΥΝΕ) έκανε ειδικά αναφορά στο brain drain και τους περιορισμούς ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα λόγω της ανελαστικότητας των δημόσιων φορέων.

Μάλιστα πρόσφατη έρευνα της TMF Group τοποθετεί την Ελλάδα πρώτη στις οικονομίες που εμφανίζουν το ποιο περίπλοκο επιχειρηματικό  περιβάλλον, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις δυσκολίες προσέλκυσης επενδύσεων.

Η TMF αποδίδει την περιπλοκότητα του επιχειρείν στην Ελλάδα στο ραγδαία μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τους περίπλοκους νόμους στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ιούλιος 2019, η μείωση της φορολογίας και του ΦΠΑ αποτελούν κατά συντριπτικό ποσοστό (73,8%) το σημαντικότερο εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΟΕΣΥΝΕ έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει την ομάδα θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο να προτείνει βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, άμεσα εφαρμόσιμες.

Η Ματίνα Βασιλοπούλου (Project Manager, Κοιν.Σ.Επ. knowl) παρουσίασε τη δύναμη και χρησιμότητα των soft skills που πλέον απαιτούνται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης, όπως επίσης για την ενίσχυση σχετικών δράσεων δικτύωσης και καθοδήγησης.

Ως καλές πρακτικές παρουσιάστηκαν το έργο Erasmus for Young Entrepreneurs που υλοποιεί η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας αναδεικνύοντας τις προοπτικές και τα οφέλη για τους νέους επιχειρηματίες, όπως επίσης και το βραβευμένο Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon, κατά τη διάρκεια του οποίου νέοι και νέες επιτυγχάνουν να  ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα.