Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών «Μαριλένας Λασκαρίδη » στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

Χειρόγραφο του Λέοντα Στ’ Σοφού (κέντρο). Παλαίτυπες εκδόσεις του ίδιου έργου (πάνω και αριστερά). Δεξιά, σύγχρονη φωτογραφική αναπαραγωγή του χειρογράφου.
Χειρόγραφες επιστολές του Αδαμάντιου Κοραή, αλληλογραφία με φιλέλληνες για την οικονομική υποστήριξη της Επανάστασης.

Η επίσημη ίδρυση της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών «Μαριλένας Λασκαρίδη», στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις 21 Σεπτεμβρίου.

Στην κατάμεση αίθουσα τελετών η νέα Καθηγήτρια της έδρας Δρ. Μαρία Μπολέτση έδωσε την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Η μελλοντικότητα του παρελθόντος: Για την Ελλάδα πέρα από την κρίση» («The Futurity of Things Past: Thinking Greece Beyond Crisis«).

Η Έδρα «Μαριλένας Λασκαρίδη» ιδρύθηκε από την Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο πλαίσιο των στόχων του για την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών Γραμμάτων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στη χρηματοδότηση συνεισφέρει επίσης το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν από τη στήριξη της λειτουργίας της έδρας, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα προσφέρει μία ή δύο υποτροφίες κατ’ έτος για επισκέπτες ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, με στόχο την προαγωγή της έρευνας στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών.

 

Χειρόγραφες επιστολές του Αδαμάντιου Κοραή, αλληλογραφία με φιλέλληνες για την οικονομική υποστήριξη της Επανάστασης.
Χειρόγραφες επιστολές του Αδαμάντιου Κοραή, αλληλογραφία με φιλέλληνες για την οικονομική υποστήριξη της Επανάστασης.

Η ομιλία της Δρος Μπολέτση περιστράφηκε γύρω από την έννοια της κρίσης, όχι απλώς έναν περιγραφικό όρο αλλά και ένα πλαίσιο σκέψης που διαμορφώνει τον τρόπο που βιώνουμε το παρόν μας και τη σχέση μας με το παρελθόν και το μέλλον, και για το γεγονός ότι πολλοί μιλούν για μια πολιτισμική αναγέννηση στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, ειδικά στους χώρους της ποίησης, της δημόσιας τέχνης και του κινηματογράφου, που προσελκύουν τη διεθνή προσοχή. Η Καθηγήτρια εστίασε σε έργα λογοτεχνίας, τέχνης και κινηματογράφου – έργα του παρόντος αλλά και του παρελθόντος – που προσπαθούν να μετατρέψουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο κρίσης σε μια αναδιαπραγμάτευση του παρελθόντος, ανοίγοντας το μέλλον σε απρόβλεπτα σενάρια.

Η αντιπροσωπεία του Ιδρύματος ξεναγήθηκε στην περίφημη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, όπου φυλάσσεται και το πλουσιότατο αρχείο του Αδαμάντιου Κοραή.

Η Δρ. Astrid Balsem, υπεύθυνη των Ειδικών Συλλογών της βιβλιοθήκης, παρουσίασε αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις ειδικές συλλογές, ενώ η Δρ. Ewa Zakrzewska από σύγχρονες εκδόσεις προηγούμενων μελών του τμήματος νεοελληνικών σπουδών.

 

Πηγή: Ίδρυμα Λασκαρίδη