Ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης

Την ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Μεταφορών , η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για την κατά χώραν ανάδειξη των σημαντικών αρχαιοτήτων που ανασκάφηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του σταθμού “Βενιζέλου” του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης.

Κατά τις εκσκαφές του σταθμού αποκαλύφθηκε σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης ένα μοναδικό μνημειακό σύνολο που διατηρεί την αυθεντικότητα μιας ιστορικής φάσης της Θεσσαλονίκης. Οι αρχαιότητες που ανασκάφηκαν στο πλαίσιο κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου συμπληρώνουν την ιστορική φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης και μαζί με τα ιστάμενα μνημεία της περιοχής διαμορφώνουν μια αισθητική και λειτουργική ενότητα που θα αποδώσει μια νέα ταυτότητα στον δημόσιο αστικό χώρο σε μια θέση καίρια για την καθημερινή ζωή της σύγχρονης πόλης.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Α. Μπαλτά, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μ. Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γ. Δέδες, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης και ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. κ. Γ. Μυλόπουλος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας συγκροτείται ομάδα εργασίας, η οποία θα υποστηρίξει τους μελετητές της κατασκευής του σταθμού δίνοντας τις κατευθύνσεις για την κατά χώραν ανάδειξη των αρχαιοτήτων και την ένταξη των νέων κατασκευών στα μνημεία καθώς και τις προδιαγραφές από τη σκοπιά της φυσιογνωμίας και των αναγκών λειτουργίας της πόλης. Οι ομάδες θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

Με την υπογραφή του μνημονίου όπως αναφέρεται σε σχεική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού εξασφαλίζονται συνθήκες συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων στην κατεύθυνση αρμονικής συνύπαρξης των μνημείων με τα σύγχρονα έργα, προσφέροντας προοπτική για τη συνολική ανάπλαση μιας σημαντικής περιοχής της Θεσσαλονίκης με ιστορικές αναφορές.

Με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις που θα προβλέπουν οι νέες μελέτες του έργου,    καταλήγει η ανακοίνωση ,θα επιτευχθεί η κατασκευή και λειτουργία του σταθμού και παράλληλα θα διατηρηθεί κατά χώραν και θα αναδειχθεί αυτό το σημαντικό μνημειακό σύνολο ως μοναδικό αυθεντικό τοπόσημο της πόλης.