Αυξήθηκε η δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου

Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μή Αύγουστο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω ενώ δεν σημειώθηκε μεταβολή (0,0%) κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015 .

  • Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8% τον μήνα Αύγουστο 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2016. Αύξηση κατά 0,5% σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015