Αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαράκη το 7ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας στην Κωνσταντινούπολη

Αντώνης Σαμαράκης

Την έναρξη του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας, που πραγματοποιείται στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης με τίτλο «Αντώνης Σαμαράκης, ο αιώνιος έφηβος» κήρυξε στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η ζωή και το έργο του Έλληνα δημιουργού- του “ αιώνιου εφηβου” Αντώνη Σαμαράκη (με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του) είναι το θέμα του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας που διοργανώνουν και φέτος στο Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου .

Στο συνέδριο (10-14 Απριλίου) μετέχουν μαθητές απο 19 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της της Ελλάδας, της Πόλης, της Λευκωσίας και της Ίμβρου πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες, ηθοποιοί, μουσικοί και δημοσιογράφοι.

“ Εις τον χώρον της Ορθοδοξίας, τα εκκλησιοτραφή βιώματα και αι πατρογονικαί κοινοτικαί αξίαι του Γένους είναι ανεξάντλητος πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητος. Αυτόν τον ακένωτον θησαυρόν συναντούν και οι ευαίσθητοι λογοτέχναι και οι ποιηταί και όλοι οι άνθρωποι καλής θελήσεως, και είναι αδύνατον να μη εντυπωσιασθούν από το βάθος του και τας αληθείας που αυτός ο θησαυρός εμπερικλείει, αφού πρόκειται περί του υψηλοτέρου ήθους, το οποίον εγνώρισεν η ανθρωπότης εις την ιστορικήν αυτής πορείαν”.

Η συνάντησις πρόσωπον προς πρόσωπον, η αλληλογνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων, το κλίμα εμπιστοσύνης και ανοικτοσύνης, είναι πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητος.

Το Συνέδριον είναι αφιερωμένον εις τον Αντώνη Σαμαράκη, τον πασίγνωστον και πολυδιαβασμένον συγγραφέα των βιβλίων «Ζητείται ελπίς», «Αρνούμαι» και «Το Λάθος», τον ένθερμον ανθρωπιστήν και κοινωνικόν αγωνιστήν, τον ενθουσιώδη προστάτην της νεότητος” τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του αποσπάσματα από σκέψεις και λόγους του αειμνήστου Αντώνη Σαμαράκη.

Παράλληλα με τις εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, συζητήσεις, περιήγηση στον Βόσπορο, στην Προποντίδα, στην Πρίγκηπο και στη Χάλκη