Αύξηση εισπράξεων και επισκεπτών στα μουσεία το 11μηνο του 2015

Αύξηση κατά 6,1% σημείωσαν οι επισκέπτες των μουσείων το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 και 5,7% οι εισπράξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 3,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 2,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 .

Τον Νοέμβριο , παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών των μουσείων κατά 4,9% και μείωση των εισπράξεων κατά 11,9%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Νοέμβριο 2015, εμφανίζεται μείωση των επισκεπτών κατά 0,4% και μείωση των εισπράξεων σε ποσοστό 6,6%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.