Αύξηση 61% στις υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάσση το 2015/16

Αύξηση του αριθμού των υποτροφιών που θα παρέχει στο ακαδημαϊκό έτος 2015/16 ανακοίνωσε το Ίδρυμα Ωνάση. Οπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα , με πλήρη συναίσθηση της παρούσας κατάστασης και με δεδομένες τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σπουδαστές εξαιτίας της, αυξάνει κατά 61% τον αριθμό των υποτροφιών που θα χορηγηθούν το ακαδημαϊκό έτος 2015/16, συγκριτικά με την αρχική προκήρυξη.

Συνεπές με την αποστολή του για τη στήριξη των άριστων φοιτητών στα επόμενα βήματά τους στη μάθηση, παρέχει στο ακαδημαϊκό έτος 2015/16, 231 συνολικά υποτροφίες: 209 θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και 22 σε αλλοδαπούς επιστήμονες.

Αναλυτικότερα, σε Έλληνες φοιτητές χορηγούνται 116 υποτροφίες για 15 χώρες του εξωτερικού και 93 υποτροφίες για εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, σε αλλοδαπούς επιστήμονες δίνονται 22 υποτροφίες: 12 από αυτές είναι ερευνητικές χορηγίες που απευθύνονται σε καθηγητές πανεπιστημίου όλων των βαθμίδων και μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 10 είναι εκπαιδευτικές υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες.

Από το 1978 το Ίδρυμα Ωνάση, καθιέρωσε πρόγραμμα παροχής υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό, ενώ από το 1998 και εξής καθιερώθηκε νέο πρόγραμμα με σκοπό την πραγματοποίηση αρχικώς διδακτορικών και εν συνεχεία μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα.

Επίσης, από το 1995 θεσμοθέτησε ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών χορηγιών και εκπαιδευτικών υποτροφιών, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου και σε υποψηφίους διδάκτορες.

Από το 1978 μέχρι και το έτος 2014 έχουν χορηγηθεί συνολικά 6.300 υποτροφίες, περίπου 5.500 σε Έλληνες για 35 χώρες ανά τον κόσμο, η συνολική δαπάνη των οποίων ανέρχεται περίπου σε 80 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α., ενώ αντίστοιχα δόθηκαν περίπου 800 ερευνητικές χορηγίες και εκπαιδευτικές υποτροφίες σε αλλοδαπούς, η συνολική δαπάνη των οποίων ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.