Βιβλία Ελληνικής λογοτεχνίας στα αραβικά

Συλλογή βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένα στα αραβικά δημιουργεί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού με την βοήθεια του παραρτήματος του στην Αλεξάνδρεια.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δήμου Θεσσαλονίκης και με το Εργαστήριο Πολιτισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επιχειρεί να συμβάλλει στην πρόσβαση των προσφύγων – παιδιών αλλά και ενηλίκων – στο ποιοτικό βιβλίο, στη μητρική τους γλώσσα.

Στο πλαίσιο αυτό κατάρτισε και εξασφάλισε έναν πρώτο πυρήνα αραβικών παιδικών βιβλίων, καθώς και βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας μεταφρασμένης στα αραβικά. Στόχος η δημιουργία συλλογών στην αραβική γλώσσα, η οποία να εξυπηρετεί τον αραβόφωνο πληθυσμό που κατοικεί στις δύο μεγάλες πόλεις και φιλοξενείται στα Κέντρα Μετεγκατάστασης και Φιλοξενίας.

Στη Θεσσαλονίκη τα παιδικά βιβλία θα εμπλουτίσουν τη συλλογή της Κινητής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Κάθε Τρίτη (θα ξεκινήσει πάλι από τον Σεπτέμβριο) η Κινητή Βιβλιοθήκη θα επισκέπτεται το Κέντρο Μετεγκατάστασης Προσφύγων Διαβατών, οργανώνοντας δράσεις με επίκεντρο το βιβλίο, την εκπαίδευση και το παιχνίδι. Η συλλογή των μεταφρασμένων ελληνικών λογοτεχνικών βιβλίων στα αραβικά θα ενταχθεί στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Παράρτημα Σιδηροδρομικού Σταθμού, η οποία βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Μετεγκατάστασης Προσφύγων Διαβατών.

Στην Αθήνα τα βιβλία θα δοθούν στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για να εμπλουτίσουν τη συλλογή της «Πλανόδιας Βιβλιοθήκης», η οποία επισκέπτεται τα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων. Επίσης η συλλογή των αραβικών βιβλίων θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του νεοσύστατου «Σχολείου Χωρίς Σύνορα», στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατά το οποίο θα διδάσκονται μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, αραβικών και φαρσί σε παιδιά πρόσφυγες από το Σχιστό, το Ελληνικό, το City Plaza, καθώς και από τη γειτονιά του Σχολείου, το οποίο θα λειτουργήσει στους χώρους του 51ου Δημόσιου Σχολείου Αθηνών έως τις 29 Ιουλίου.

Πλατείες, αυλές σχολείων, κήποι και παιδικές χαρές μπορούν κάλλιστα να γίνουν τόπος συνάντησης μικρών και μεγάλων προσφύγων με τον συναρπαστικό κόσμο των βιβλίων, ενισχύοντας τη θέλησή τους για αγώνα και δύναμη οραματισμού για ένα μέλλον πλούσιο σε όλα εκείνα τα αγαθά που μόνο το βιβλίο μπορεί να προσφέρει.