Διεθνές συνέδριο Μεταβολομικής στη Θεσσαλονίκη

Ερευνητές από την Ελλάδα, τη Μεγ. Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Κύπρο και άλλες χώρες, θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Μεταβολομικής θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Απριλίου 2016, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Δίκτυο Βιοαναλυτικής του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα «BIOMIC» του ΑΠΘ, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής του ΑΠΘ, της Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Τμήματος ΒιοΜοριακής Ιατρικής του «Imperial College London».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανακοινώσεις σε τεχνολογικές εξελίξεις, εφαρμογές στις επιστήμες ζωής, τροφίμων και διατροφής και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Τι είναι η Μεταβολομική

Η Μεταβολομική είναι ένα ιδιαίτερα ανερχόμενο επιστημονικό πεδίο, με εφαρμογή σε διάφορα πεδία έρευνας και ανάπτυξης (ιατρική, διαγνωστική, διατροφή, επιστήμη τροφίμων κ.α.). Η Μεταβολομική πραγματεύεται τη μέτρηση και συσχέτιση των επιπέδων (συγκεντρώσεων) των μικρών μορίων (μεταβολιτών) που είναι τα προϊόντα του μεταβολισμού ενός οργανισμού. Η παρατήρηση των συγκεντρώσεων δεκάδων μορίων σε βιολογικά δείγματα μπορεί να αποκαλύψει τάσεις και διαφορές στον μεταβολικό φαινότυπο οι οποίες σχετίζονται με τη φυσιολογία του οργανισμού.

Η Μεταβολομική μπορεί να αποκαλύψει διαφοροποιήσεις σε πληθυσμούς ασθενών σε σχέση με υγιείς ανθρώπους, οι οποίες σχετίζονται με ασθένεια, στρες, περιβαλλοντική ή άλλη επίδραση. Η Μεταβολομική βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στις επιστήμες της ζωής, στην εύρεση βιοδεικτών ασθένειας για διάγνωση/πρόγνωση, στην κατηγοριοποίηση ασθενών (patient stratification), στις μελέτες τοξικότητας και στην αξιολόγηση της αντίδρασης σε θεραπεία, όπως η ανταπόκριση σε φαρμακευτική αγωγή. Ο τελικός στόχος των μελετών είναι η παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων στην κλινική πράξη και την εξατομικευμένη θεραπεία (personalized medicine).

Untitled.png μεταβολομική 2Στον τομέα των τροφίμων η μεταβολομική επιτρέπει τον χαρακτηρισμό προϊόντων ανάλογα με τον τύπο του τροφίμου, τη γεωγραφική προέλευση, την αυθεντικότητα ή άλλες ιδιότητές του. Επίσης, η μεταβολομική αναπτύσσεται ταχύτατα στα πεδία της διατροφής και φυσικής άσκησης, με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων που βασίζονται, πλέον, στην ολιστική γνώση των μεταβολικών οδών (evidence based intervention). Το πεδίο παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη (άνω του 15% ετησίως) τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, με δραστηριοποίηση από πολλές ερευνητικές ομάδες, ξεπερνώντας το 1 δις $ το 2016.