Διεθνής διάκριση για υποψήφια διδάκτορα του ΑΠΘ

Απονομή του Βραβείου Καλύτερης Παρουσίασης στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «51st Universities Power Engineering Conference (UPEC)» στην Ευανθία Μπούσιου.
Απονομή του Βραβείου Καλύτερης Παρουσίασης στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «51st Universities Power Engineering Conference (UPEC)» στην Ευανθία Μπούσιου.

Το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «51st Universities Power Engineering Conference (UPEC)» κέρδισε η Υποψήφια Διδάκτορας του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Ευανθία Μπούσιου.

Η επιστημονική εργασία, με τίτλο: «Experimental investigation of positive DC corona on conductor bundles (Πειραματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών της θετικής DC εκκένωσης κορώνα σε δέσμες αγωγών υψηλής τάσης)», πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του ΤΗΜΜΥ, Παντελή Μικρόπουλου και με συγγραφείς τους: Ευανθία Μπούσιου (Υποψήφια Διδάκτορα ΤΗΜΜΥ), Παντελή Μικρόπουλο (Καθηγητή ΤΗΜΜΥ) και Βασίλειο Ζαγκανά (Διδάκτορα ΤΗΜΜΥ).

Το ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής εργασίας αφορά στην πειραματική διερεύνηση του φαινομένου της ανάπτυξης της θετικής εκκένωσης κορώνα σε δέσμες αγωγών εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον όρο «εκκένωση κορώνα» περιγράφονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις περιορισμένης έκτασης που λαμβάνουν χώρα εντός διηλεκτρικού μέσου κοντά στην επιφάνεια φορτισμένου ηλεκτροδίου, όπου η ηλεκτρική πεδιακή ένταση λαμβάνει σχετικά υψηλές τιμές. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε μέσω πειραμάτων κλίμακας, η επίδραση της γεωμετρίας της δέσμης των αγωγών στα βασικά χαρακτηριστικά της εκκένωσης κορώνα, όπως στην τάση έναυσης της εκκένωσης, στο ρεύμα της εκκένωσης και στις συσχετιζόμενες απώλειες ενέργειας.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης θα συνεισφέρουν στη βέλτιστη σχεδίαση των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας λόγω των εκκενώσεων κορώνα, επομένως στην οικονομική λειτουργία τους.

Το Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016, στην πόλη Coimbra της Πορτογαλίας.