Δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού στη Μύκονο

Συνάντηση Αν. Υπουργού Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά με τον Δήμαρχο της Μυκόνου για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Μυκόνου

 

H προώθηση δράσεων που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος του νησιού συζητήθηκαν κατά την συνάντηση της Αναπληρώτριας Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά με τον Δήμαρχο της Μυκόνου κ. Κωνσταντίνο Κουκά και τους συνεργάτες του.

 

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της τουριστικής αγοράς, και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών για τη μείωση της παραβατικότητας.

 

Επίσης εξετάστηκαν οι προοπτικές αύξησης του τουριστικού ρεύματος μέσα από την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής και αγαστής συνεργασίας που έχει καθιερώσει το Υπουργείο με το Δήμο για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη του δημοφιλούς προορισμού καθώς και για την στοχευμένη προώθηση και προβολή της Μυκόνου στις αγορές του εξωτερικού.