Δωρεά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο ΑΠΘ

ΑΠΘ Δωρεά υπολογιστών από

 

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το νέο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Υπολογιστών του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ.

Η δωρεά αποσυρόμενου υπολογιστικού εξοπλισμού προς το Εργαστήριο Υπολογιστών έγινε από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Institute). Συγκεκριμένα, έχουν ήδη εγκατασταθεί δεκαέξι (16) ισχυροί προσωπικοί Η/Υ και ισάριθμες οθόνες 17”, πληκτρολόγια και ποντίκια, στις θέσεις εργασίας της αίθουσας προπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου.

ΑΠΘ Δωρεά υπολογιστών απόΕπίσης, η δωρεά περιλαμβάνει τέσσερις (4) ισχυρούς H/Y τύπου Notebook, που έχουν τοποθετηθεί στα προβολικά των αιθουσών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών, για την υποστήριξη των εκπαιδευτών/ομιλητών στις αντίστοιχες αίθουσες, ενώ ένα από τα παραπάνω χρησιμοποιείται ήδη από το προσωπικό του Εργαστηρίου για δοκιμές λογισμικού και ως εφεδρικός/φορητός εξοπλισμός.

«Με την δωρεά αυτή στηρίζεται ουσιαστικά η προσπάθεια διατήρησης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και έρευνας των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος Μαθηματικών για την οποία οι επαρκείς υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών είναι προαπαιτούμενο» αναφέρει ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, Νίκος Καραμπετάκης και επισημαίνει ότι «αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο».