Ελληνογαλλική συνάντηση για την εκπαίδευση

Γαλλία Πρόξενος, ΑΠΘ

Οι δυνατοτητες ενίσχυσης της συνεργασίας του ΑΠΘ με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλής Μήτκας με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, κ. Philippe Ray, και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, κ. Philippe Marsé,.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος, η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Αργυροπούλου–Πατάκα, η Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου και η Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου.

Γενικός Πρόξενος Γαλλίας -ΑΠΘΚατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης και επέκτασης της υφιστάμενης συνεργασίας του ΑΠΘ με τα ομόλογα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας, σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, η αύξηση των ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και φοιτητών, καθώς και η στήριξη της συμμετοχής του ΑΠΘ στο Δίκτυο Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων.

Εκφράστηκε ενδιαφέρον για εκπόνηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε τομείς όπως η γεωργία, η πράσινη ανάπτυξη και η ασφάλεια τροφίμων, αλλά και η σύνδεση καινοτόμων ιδεών και προϊόντων του ΑΠΘ με το επιχειρηματικό περιβάλλον της Γαλλίας.