Επίτιμος Διδάκτορας του ΑΠΘ ο Kevin J. Gaston

Kevin J. Gaston

Σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου Kevin J. Gaston, για τις εξαιρετικές επιστημονικές δραστηριότητες, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πεδίο της Βιοποικιλότητας.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Οι βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του τιμωμένου, πέραν της οικολογικής και εξελικτικής κατανόησης των προτύπων κατανομής της βιοποικιλότητας, εστιάζονται στη βασική, στρατηγική και εφαρμοσμένη έρευνα στην οικολογία και τη βιολογία της διατήρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων της ιστορίας, της οικολογίας και της δυναμικής των κοινών ειδών, της οικολογικής αποτελεσματικότητας των προστατευόμενων περιοχών, της χωροχρονικής ποικιλότητας των οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγαθών, των στρατηγικών χρήσης της γης και της αστικής οικολογίας.

O Καθηγητής Kevin J. Gaston γεννήθηκε στο Pembury του Kent της Ν.Α. Αγγλίας το 1964.

Μετά το πτυχίο Ζωολογίας από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, ακολούθησε ανώτερες σπουδές στο Πανεπιστήμιο του York, από το οποίο έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα πάνω στα «Πρότυπα δυναμικής και κατανομής των πληθυσμών των εντόμων», το 1989.

Ακολούθησε μια ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα ως ερευνητικός υπότροφος και Λέκτορας στο Tμήμα Εντομολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στο Τμήμα Βιολογίας του Imperial College και στο Τμήμα Ζωικών και Φυτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Sheffield, για να καταλάβει τελικά, το 2011, την έδρα Βιοποικιλότητας και Βιολογίας της Διατήρησης στο Πανεπιστήμιο του Exeter, θέση την οποία υπηρετεί μέχρι σήμερα.

O Kevin J. Gaston είναι μέλος της Linnean Society of London και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, έχει λάβει αρκετές διεθνείς αναγνωρίσεις και βραβεία από βρετανικούς και ευρωπαϊκούς επιστημονικούς οργανισμούς, ενώ συμμετέχει σε πληθώρα συμβουλευτικών και διαχειριστικών επιτροπών και ομάδων εργασίας και λήψεων αποφάσεων σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Ευρώπης, του Καναδά και της Νότιας Αφρικής, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και στη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Επιπλέον, έχει διατελέσει εκδότης/αναπληρωτής εκδότης και μέλος της εκδοτικής επιτροπής σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά, όπως τα Functional Ecology, American Naturalist, PeerJ, Biological Conservation, Proceedings of the Royal Society B κ.ά.

Η έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε 8 μονογραφίες, 527 επιστημονικά άρθρα, 5 επιστημονικές εκδόσεις και 41 κεφάλαια σε βιβλία. Επί σειρά ετών είχε καταγραφεί ως ο συγγραφέας με τις περισσότερες αναφορές (~ 32.000). Οι μονογραφίες του, όπως η «Δομή και Δυναμική των Γεωγραφικών Κατανομών», η «Μακροοικολογία», η «Αστική Οικολογία» και η «Βιοποικιλότητα: Μια εισαγωγή», αποτελούν βασικά επιστημονικά εγχειρίδια, όπως το τελευταίο που διδάσκεται, από μετάφραση του Καθηγητή Χαρίτωνα-Σαρλ Χιντήρογλου, στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ.