Η Θεσσαλονίκη στις «100 Ανθεκτικές Πόλεις»

Στο πρόγραμμα 100 Resilient Cities  «100 Ανθεκτικές Πόλεις» που χρηματοδοτείται από το Rockefeller Foundation συμμετέχει η Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα (100RC), είναι μέρος μιας δέσμευσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων του Ιδρύματος Rockefeller για την προώθηση και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας σε 100 πόλεις απ’ όλο τον κόσμο (www.100resilientcities.org)

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λίνα Λιάκου, και στελέχη του Γραφείου αστικής ανθεκτικότητας Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρουσίασαν την Πέμπτη, 23.6.2016, στον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, στα μέλη της Πρυτανείας και σε Καθηγητές και στελέχη του Ιδρύματος .

Αστική Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα κατοίκων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και δομών μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που τυχόν αντιμετωπίζουν. Η χρόνια ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι προσφυγικές ροές ή η έλλειψη συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης αποτελούν μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που δεν εντοπίζονται μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά σε πολλές άλλες πόλεις του κόσμου..

Η πρωτοβουλία του 100RC προωθεί τη δικτύωση και την επικοινωνία μεταξύ των 100 πόλεων, αλλά και μεταξύ πόλεων και ειδημόνων παγκόσμιου βεληνεκούς, στοχεύοντας στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη συγκρότηση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης.

Σκοπός του σχεδιασμού είναι η μεθοδική διαχείριση των ποικίλων προκλήσεων τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η πόλη σήμερα, αλλά και στο προσεχές μέλλον και -κατ’ επέκταση-η μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε μία σύγχρονη ανθεκτική πόλη που προάγει την ευημερία των πολιτών της.

Το πρόγραμμα Resilient Thessaloniki ξεκίνησε το Μάρτιο 2016, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η Φάση Α «Αποτύπωση της εικόνας της πόλης και επιλογή των προτεραιοτήτων». Κατά τη Φάση Β (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2016) θα συγκροτηθεί η “Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα της Θεσσαλονίκης”, που προβλέπεται να υλοποιηθεί την περίοδο Ιανουαρίου 2017 – 2019.

Η συμμετοχή του ΑΠΘ κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περίπου το ένα τρίτο των δράσεων που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και αξιοποιήθηκαν κατά την Φάση Α έχουν εκπονηθεί στο Αριστοτέλειο. Υφιστάμενα έργα και μελέτες του ΑΠΘ αξιοποιούνται ήδη από το αρμόδιο γραφείο, ενώ το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό του Ιδρύματος, που καλύπτει όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου του έργου, προσφέρει ήδη και είναι διαθέσιμο να συνεχίσει να προσφέρει τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες του στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το ΑΠΘ θα συμμετέχει ως προνομιακός εταίρος και θα στελεχώσει τις ομάδες εργασίες που θα δημιουργηθούν. Άμεσα θα προσδιοριστούν τα ειδικότερα πεδία συνεργασίας και αναμένεται η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας.