Κέντρο Υδάτων της Unesco στη Θεσσαλονίκη

Σε Κέντρο UNESCO αναβαθμίζεται το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ

 

Στο 1ο Κέντρο Νερού UNESCO κατηγορίας II στην Ελλάδα και στο 26ο στον κόσμο, αναδεικνύεται το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου 2015 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UNESCO και ενέκρινε την πρόταση που υπέβαλε το ΑΠΘ, δια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με την υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, για την αναβάθμιση του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του, σε Κέντρο UNESCΟ, κατηγορίας II.

Το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ), το οποίο ιδρύθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ το 2011, με αντικείμενο τον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος στην επιστημονική περιοχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων και το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους 13 Τμημάτων που δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης του νερού, μετεξελίσσεται στο εξής, στο 1ο Κέντρο Νερού UNESCO κατηγορίας II στην Ελλάδα και ταυτόχρονα στο 26ο Κέντρο Νερού UNESCO κατηγορίας II στον κόσμο, με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Η λειτουργία του νέου Κέντρου Υδάτων της UNESCO, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάδειξη και διεθνή αναγνώριση του έργου των καθηγητών, των ερευνητών και των φοιτητών του ΑΠΘ, δημιουργώντας ευκαιρίες διεθνών συνεργασιών και παράλληλα συμβάλλει στην εξωστρέφεια του πανεπιστημίου και τη διεθνή προβολή της πόλης.