Καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα του ΑΠΘ για τους ηλικιωμένους

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα Mobile Age, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, θα αναπτύξουν το ΑΠΘ σε συνεργασία με εννέα ευρωπαϊκούς φορείς .

Το πρόγραμμα Mobile Age χρονικής διάρκειας τριών ετών επικεντρώνεται στους Ευρωπαίους ηλικιωμένους πολίτες, μια ομάδα πολιτών που παρόλο που διαρκώς μεγαλώνει σε μέγεθος και προσδοκίες, συχνά βρίσκεται στο περιθώριο όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το Mobile Age αναπτύσσει από τον Φεβρουάριο του 2016, τέσσερις πιλοτικές εφαρμογές, σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης: Βρέμη (Γερμανία), Νότιο Lakeland (Ηνωμένο Βασίλειο), Σαραγόσα (Ισπανία), καθώς και Κεντρική Μακεδονία (Ελλάδα). Ηλικιωμένοι από αυτές τις περιοχές θα αποφασίσουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες τις οποίες θέλουν να χρησιμοποιούν και θα ορίσουν τις ανάγκες και απαιτήσεις από πλευράς προσβασιμότητας και κινητικότητας. Καθεμία από τις πιλοτικές εφαρμογές θα επικεντρωθεί σε διαφορετικό τομέα: κοινωνική ένταξη (Βρέμη), ανεξάρτητη διαβίωση (Νότιο Lakeland), ασφάλεια και προσβασιμότητα (Σαραγόσα) και προσωποποιημένη υγεία (Κεντρική Μακεδονία).

«Ενώ οι κρατικοί φορείς προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες και τα δεδομένα τους μέσω του διαδικτύου, οι ηλικιωμένοι πολίτες σπάνια μπορούν να τα προσπελάσουν και να τα εκμεταλλευτούν, δεδομένης της μικρής εξοικείωσής τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και της μειωμένης πρόσβασής τους στο διαδίκτυο. Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Mobile Age βασίζεται στην από κοινού δημιουργία εφαρμογών για κινητά με τη συμμετοχή ηλικιωμένων, δημοσίων φορέων, ερευνητών και μηχανικών λογισμικού» αναφέρει ο Συντονιστής του Έργου, Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Ανδρέας Συμεωνίδης.

Στόχος του Mobile Age είναι να βοηθήσει την ένταξη των ηλικιωμένων στις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, να βελτιώσει την καθημερινότητά τους και να υποστηρίξει την ενεργό συμμετοχή τους.

Το έργο θα αυξήσει, επίσης, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση μέσω της ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων του δημοσίου.

Στο πλαίσιο του έργου, το ΑΠΘ θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια τεχνικά πρωτοποριακή πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud computing), πάνω στην οποία θα χτίζονται οι εφαρμογές. Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η εύκολη επαναχρησιμοποίηση και προσαρμογή της, ώστε να υποστηρίζονται εφαρμογές που προσανατολίζονται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και καλύπτουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες.