ΚΑΠΕ και Eoly Energy υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στις ΑΠΕ

Το μνημόνιο υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στην Ελλάδα

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της βελγικής εταιρείας Eoly Energy και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ) υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Βασιλικού ζεύγους του Βελγίου στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, το Μνημόνιο συνυπέγραψαν, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Δρ Σπυρίδων Οικονόμου και ο διευθύνων σύμβουλος της EOLY Energy κ. Stephan Windels.

Το ΚΑΠΕ, εθνικός οργανισμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η EOLY Energy, βελγική εταιρεία που δραστηριοποιείται και επενδύει σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμφώνησαν να συνεργαστούν, εντός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας τους, μέσω κοινών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, για την προώθηση της γνώσης σε τεχνολογίες αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών και υδρογόνου.

Η Eoly Energy αποτελεί θυγατρική εταιρεία της VIRYA ENERGY, βελγικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η VIRYA ENERGY και οι θυγατρικές της Eoly Energy, Parkwind και Eurowatt λειτουργούν έργα ισχύος άνω του 1GW και δραστηριοποιούνται σε πολυάριθμες εφαρμογές πράσινου υδρογόνου.

Μέσω συναντήσεων, επαφών και συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων των δύο οργανισμών συμφωνήθηκε να συνεργαστούν σε:

Ανάπτυξη καινοτόμων έργων ανανεώσιμης ενέργειας για θαλάσσια καύσιμα μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, όπως το υδρογόνο.

Ευρωπαϊκές προτάσεις έρευνας και καινοτομίας για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας και της ενεργειακής μετάβασης.

Ενεργειακά αυτόνομες απομονωμένες κοινότητες, που ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και έξυπνων δικτύων

Το ΚΑΠΕ και η Eoly Energy πιστεύουν ακράδαντα στις δυνατότητες της επικείμενης συνεργασία τους, η οποία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στα εμπλεκόμενα μέρη και την κοινωνία, μέσω καινοτόμων έργων, πάντα προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της κλιματικής ουδετερότητας.