Κατά 15,4% περιορίσθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Κατά 15,4%  μειώθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο, και κατά 5,3% το δωδεκάμηνο δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ο Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 15,4%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013 (Πίνακας 1).

Ο μέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 5,3%, έναντι μείωσης 4,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η μείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 15,4% τον Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 22,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 15,2%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.

Επίσης, η μείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 15,4% τον Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,8%. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 11,7%.

Η μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,8% το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 35,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης

άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 17,6%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών, βασικών μετάλλων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η μείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 11,7% το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 13,6%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης

μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων. β. Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 11,7%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, ξύλου και φελλού και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 11,7% το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στην αύξηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 8,8%.

Στη μείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 20,7%.