Μαθητικός διαγωνισμός στη Νέα Υόρκη για τον Γ. Παπανικολάου

Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του μεγάλου επιστήμονα Δρα Γεωργίου Ν. Παπανικολάου εφευρέτη του «Παπ Τεστ» για τη διάγνωση του καρκίνου διοργανώνει ο Σύλλογος των Ελλήνων Εκπαιδευτικών «Προμηθεύς» σε συνεργασία με την Ελληνική Ιατρική Εταιρία Νέας Υόρκης.

Η εκδήλωση αφορά μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Η ζωή και το επιστημονικό έργο του Δρα Γ. Ν. Παπανικολάου:Πώς αισθάνομαι ως Ελληνόπουλο της Αμερικής;» Στο διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές των τάξεων 7-12 από Ελληνικά ημερήσια ή απογευματινά σχολεία και η εργασία πρέπει να είναι στα Ελληνικά. Θα βραβευθούν οι τέσσερις καλύτερες εργασίες, δύο για τις τάξεις 7- 8/9 και δύο για τις τάξεις 10-12, με $250.00 η κάθε μια. Η απονομή των βραβείων θα γίνει   την Τρίτη 17 Μαΐου, στο Συμπόσιο για τον Δρα Γ. Ν. Παπανικολάου στο Cornell Medical School, N.Y. Hospital, 69th St. & York Ave, East, Manhattan.