Μειώθηκαν οι αφίξεις και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Μείωση 7,0% κατέγραψαν τον Απρίλιο του 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 443 εκατ. ευρώ, έναντι 477 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ. Μικρότερη μείωση (κατά 1,4%) παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Απρίλιος 2016: 164 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2015: 166 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 280 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 10,0% έναντι πλεονάσματος 311 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 3,5%, καθώς και στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 20,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 52,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 370 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,2% έναντι πλεονάσματος 390 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 3,4% σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,3%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση των αφίξεων κατά 5,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 6,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 29,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Απρίλιο του 2016, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 7,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 23,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Απρίλιος 2016: 211 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2015: 275 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 16,4% (Απρίλιος 2016: 207 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2015: 178 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 60 εκατ. ευρώ ή 33,0%, αλλά και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,9% (Απρίλιος 2016: 89 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2015: 93 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 50,7% και διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,6% και διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 6,6% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 56 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 18,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 21,9% και διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και διαμορφώθηκαν στα 959 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 14,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 469 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 454 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 265 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 21,0%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα 204 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 28,2% και διαμορφώθηκαν στα 81 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,7% και διαμορφώθηκαν στα 44 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 106 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 5,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 24,6% και διαμορφώθηκαν στα 97 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση τον Απρίλιο του 2016 διαμορφώθηκε στις 902 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 13,6%, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 13,8%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 231 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,0%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μείωση κατά 9,7% (Απρίλιος 2016: 279 χιλ., Απρίλιος 2015: 308 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 34,2% και διαμορφώθηκαν στις 60 χιλ. ταξιδιώτες και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 12,5% και διαμορφώθηκαν στις 43 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 12,0% και διαμορφώθηκαν στις 99 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 70,8% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 20 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτές από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 50,9% και διαμορφώθηκαν στις 64 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 μειώθηκε κατά 5,3% και διαμορφώθηκε στις 2.523 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.663 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 1.435 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 1.087 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένες κατά 3,3%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 13,8%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στις 178 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 2,3% και διαμορφώθηκαν στις 84 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 9,0% και διαμορφώθηκαν στις 206 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 97,7% και διαμορφώθηκαν στις 40 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 39,2% και διαμορφώθηκαν στις 125 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.