Μειώθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιανουάριο

Μείωση κατά 4,7% κατέγραψαν τον Ιανουάριο 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 161 εκατ. ευρώ, έναντι 169 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 32 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 11 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Μείωση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 18,2% (Ιανουάριος 2016: 129 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 158 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση των αφίξεων κατά 7,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 3,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 14,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 2,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2016, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 17,8% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Ιανουάριος 2016: 76 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 93 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 11,8% (Ιανουάριος 2016: 83 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 74 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 7 εκατ. ευρώ ή 12,4%, καθώς και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,7% (Ιανουάριος 2016: 28 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 38 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 5,0% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 25,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2015: 16 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 47,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 63,2% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιανουάριο του 2016 διαμορφώθηκε στις 559 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης κατά 14,5% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 2,8%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 121 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μείωση κατά 17,7% (Ιανουάριος 2016: 196 χιλ., Ιανουάριος 2015: 239 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,0% και διαμορφώθηκαν στις 38 χιλ. ταξιδιώτες και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στις 11 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 9,4% και διαμορφώθηκαν στις 30 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 17,4% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 3 χιλ