Μειώθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο

Νέα μείωση 1,3% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

H ∆ύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιουλιο του 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ∆ύναμη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 1,3% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Αντίθετα η ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Ιούλιο 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2014, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.