Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για θέματα αποδήμων

Κουικ, Φωτίου Απόδημος Ελληνισμός

«Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα αποδήμων υπέγραψαν στην Αθήνα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, κ. Τέρενς Κουίκ, με τον Επίτροπο της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου.

Το Μνημόνιο  το οποίο υπεγράφει στις 22 Νοεμβρίου στο υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, αφενός, και του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, αφετέρου. Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία τόσο σε επίπεδο ομογενειακών οργανώσεων, όσο και με αντίστοιχους αρμόδιους φορείς τρίτων χωρών. Ιδιαίτερη, τέλος, έμφαση αποδίδεται στην ενεργοποίηση της Νεολαίας του Απόδημου Ελληνισμού, στην προβολή της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς και στην ενίσχυση της εκμάθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας.