Νέες διακρίσεις του ΕΚΠΑ στους πίνακες παγκόσμιας κατάταξης

Νέες διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους πίνακες παγκόσμιας κατάταξης των Πανεπιστημίων, Academic Ranking of World Universities (ARWU). που ανακοινώθηκαν από το Shanghai Jiaotong University.

Η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται σε πέντε επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανική, επιστήμες ζωής, ιατρικής και κοινωνικές επιστήμες) και 54 επιμέρους ακαδημαϊκές, ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού αντικειμένου τους.

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΠΑ έχει 19 συμμετοχές στα top Πανεπιστήμια κάθε ακαδημαϊκής κατηγορίας επί συνόλου 54 κατηγοριών.

Τα 19 αυτά ακαδημαϊκά αντικείμενα αντιστοιχούν ουσιαστικά σε 12 Τμήματα του Ιδρύματος.

Αξιοσημείωτες είναι:

*Η επίδοση της Ιατρικής Σχολής, η οποία φέτος συμμετέχει στο top των Πανεπιστημίων σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα. Η καλύτερη επίδοση επιτεύχθηκε στο αντικείμενο «Public Health», το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 101-150.

*Η σημαντική επιτυχία του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο διακρίθηκε, όπως και πέρυσι, σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα, με καλύτερη επίδοση στο αντικείμενο Human Biological Sciences, το οποίο βρίσκεται στις θέσεις 201-300.

*Η Οδοντιατρική Σχολή καταλαμβάνει τη θέση 101-150 παγκοσμίως στο αντικείμενο «Dentistry & Oral Sciences». Επίσης, εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (ποσοστό άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 93,2/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 19 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London, κ.α).

*Το Τμήμα Φυσικής καταλαμβάνει τη θέση 101-150 στο αντικείμενο «Physics», ενώ στο αντικείμενο «Atmospheric Science» βρίσκεται στη θέση 151-200.

*Το Τμήμα Φαρμακευτικής βρίσκεται στις θέσεις 151-200 στο αντικείμενο «Pharmacy & Pharmaceutical Sciences», ενώ το Τμήμα Νοσηλευτικής στον τομέα «Nursing» εντοπίζεται στις θέσεις 101-150, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία στον δείκτη IC, με βαθμό 81,5/100.

*Ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που διακρίνεται σε τρεις ακαδημαϊκούς τομείς, με καλύτερη επίδοση στον τομέα «Telecommunication Engineering» στις θέσεις 201-300.

*Αντίστοιχα, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος διακρίθηκε σε δύο τομείς, και πιο συγκεκριμένα στον τομέα «Earth Sciences» και στον τομέα «Environmental Science & Engineering».

*Άξια αναφοράς είναι και η διάκριση στο θεματικό πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διοίκησης στον τομέα Political Sciences βρίσκεται στις θέσεις 301-400, ενώ το ακαδημαϊκό αντικείμενο Education, στο οποίο έχουν συνεισφέρει τρία Τμήματα (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας), βρέθηκε στις θέσεις 401-500.

Για να μπορέσει ένα Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην κατάταξη σε μία τέτοια αξιολόγηση, θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αριθμό δημοσιεύσεων κατά την περίοδο 2012-2016.

Το κατώτατο όριο διαφέρει ανά ακαδημαϊκή ενότητα και κυμαίνονται από 25 (π.χ. αεροδιαστημική μηχανική, επικοινωνίες, δημόσια διοίκηση κ.λπ.) μέχρι 200 δημοσιεύσεις (π.χ. φυσική, βιολογία, χημεία, κλινική ιατρική κλπ).

Ακολούθως, η ανάλυση των δημοσιεύσεων γίνεται στη βάση ενός μοντέλου απόδοσης τιμών και βαρύτητας σε πέντε δείκτες, απ’ όπου εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε θέμα και κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά.

Για κάθε δείκτη το «καλύτερο» ίδρυμα βαθμολογείται με 100, οπότε κάθε άλλο ίδρυμα βαθμολογείται με το ποσοστό που υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου.

Οι δείκτες αυτοί είναι:

  1. Αριθμός άρθρων που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης PUB).
  1. Κανονικοποίηση βάση του αριθμού ετεροαναφορών για κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συγκεκριμένο θέμα. Μέτρηση της μέσης επίδρασης κάθε άρθρου (Δείκτης CNCI).
  1. Ποσοστό των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο θέμα (Δείκτης IC).
  1. Αριθμός άρθρων καθηγητών κι ερευνητών του Πανεπιστημίου που δημοσιεύτηκαν σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά (Δείκτης TOP).
  1. Συνολικός αριθμός του προσωπικού κάθε Πανεπιστημίου που κέρδισε σημαντικό βραβείο/διάκριση σε κάποιο ακαδημαϊκό θέμα (Δείκτης AWARD).