Ουρανός και θάλασσα, Κέρκυρα , Διαπόντια Νησια

ʅъՑ`- ӔɃ̉ϔՐϠĕӇ Njɏծ(Eurokinissi-ʏ͔QɍǓ ÉّÏө

Οθωνοί, Ερεικούσσα, Μαθράκι

και ακατοίκητες νησίδες: Διάκοπο, Διάπλο,, Καράβι, Καστρινό, Λειψώ (ή Βάρκα), Όστρακο, την Πλάκα (ή Άγκυρα), Πλατειά,Τραχειά (ή Τραχιά)

Φωτογραφια Eurokinissi