Ο Δ. Ζαχαρόπουλος επικεφαλής του Certification Authority Browser Forum

Νέος επικεφαλής (Chair) του Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum) για την επόμενη διετία (Νοέμβριος 2018 – Οκτώβριος 2020) εκλέχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Δημήτρης Ζαχαρόπουλος, υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ.

Το CA/Browser Forum αποτελεί μια σύμπραξη Αρχών Πιστοποίησης, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών (Comodo, Digicert, Globalsign, κ.ά.), καθώς και οι μεγαλύτερες εταιρίες παροχής λογισμικού (Apple, Google, Microsoft, Mozilla, κ.ά.).

Σκοπός του CA/B Forum είναι η δημιουργία και η ενημέρωση πρότυπων πολιτικών ασφάλειας για Παρόχους Υπηρεσιών Δημόσιας Εμπιστοσύνης, κυρίως στον τομέα ασφάλειας των ιστοχώρων. Μεγάλο μέρος της Παγκόσμιας Οικονομίας βασίζεται στην ασφάλεια των Διαδικτυακών συναλλαγών (e-Commerce, e-Banking, e-Government, κλπ.), οι οποίες γίνονται με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών ιστοχώρων που περιγράφονται στα πρότυπα του CA/B Forum.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος είναι εθνικός εκπρόσωπος της Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority – HARICA).

Η HARICA λειτουργεί υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – Gunet», μέλη του οποίου αποτελούν όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Η επιλογή του κ. Ζαχαρόπουλου φανερώνει την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας κοινότητας τόσο στον ίδιο, όσο και στην Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), η οποία, λειτουργώντας υπό την καθοδήγηση του ΑΠΘ, παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας.