Παράρτημα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Delaware στις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Delaware, Καθηγητής Dennis Assanis και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας και στελέχη της Πρυτανείας του Delaware.

Παράρτημα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ θα ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο Delaware στις ΗΠΑ με στόχο την επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

 

Συγκεκριμένα σύμφωνο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding -MOU) υπογράφηκε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, στην πόλη Γουίλμινγκτον (Wilmington) των ΗΠΑ, από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα και τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Delaware, Καθηγητή Dennis Assanis.

Το Σύμφωνο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, την προώθηση της έρευνας, την από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για κοινές δράσεις κ.ά.

Παράλληλα, έπειτα από πρόταση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετά από συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες των δύο τελευταίων ετών, θα ιδρυθεί Παράρτημα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο Delaware.

Η ίδρυση του Παραρτήματος του ΣΝΕΓ θα υλοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Delaware και του Αμερικανικού Ελληνικού Εκπαιδευτικού Προοδευτικού Συνδέσμου (American Hellenic Educational Progressive Association -AHEPA) των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο θερινό σχολείο επιμόρφωσης-πιστοποίησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, τον Ιούνιο του 2019, στο Πανεπιστήμιο Delaware. Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ θα παρέχει τα δύο από τα συνολικά 4 μαθήματα που απαιτούνται για τη σχετική πιστοποίηση.

Η ίδρυση Παραρτήματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ στις ΗΠΑ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των συστηματικών του προσπαθειών για εξωστρέφεια και ισχυροποίηση των δεσμών του με τη διεθνή κοινότητα, προς όφελος των φοιτητών/φοιτητριών του, και την προώθηση και ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του συνολικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτήν την περίοδο το ΑΠΘ προεδρεύει στην Ένωση Πανεπιστημίων των Βαλκανικών Χωρών (Balkan Universities Association-BUA), στο Δίκτυο Πανεπιστημίων των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Universities Network-BSUN) και στο European University Foundation (EUF).

Το ΑΠΘ συμπράττει με 8 σημαντικά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για την ίδρυση «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου», ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε από την κινεζική Κυβέρνηση η ίδρυση Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΑΠΘ.

Το Αριστοτέλειο διατηρεί σήμερα 171 συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και συμμετέχει ενεργά σε 66 διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων και σε 16 ενώσεις φοιτητών.

Παράλληλα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας ως στρατηγικό στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, στηρίζει, με το πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ, τις ελληνικές σπουδές σε 16 Πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Περιοχής, μέσω της ίδρυσης ή της ενίσχυσης Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών, καθώς και άλλων δράσεων.

 

Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, «Η διεθνοποίηση για ένα Πανεπιστήμιο με το κύρος και την εμβέλεια του Αριστοτελείου αποτελεί μονόδρομο. Το πόσο γρήγορα θα κινηθούμε σε αυτόν τον δρόμο εξαρτάται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ελληνικών Πανεπιστημίων. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε».