Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα

Πρωτοβουλία στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds.

Συγκεκριμένα με στόχο στην ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε μια νέα πρωτοβουλία στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων (Start-Ups) που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στόχος της δράσης είναι η επιβράβευση και η ανάδειξη Start-Ups που προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, διαθέτουν πλήρη επιχειρηματικά μοντέλα, οικονομική βιωσιμότητα και υψηλή αναπτυξιακή προοπτική. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας οι δικαιούχοι θα επωφεληθούν αποκτώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου, i-bank e-commerce, εντελώς ανέξοδα για τον πρώτο χρόνο και με εξαιρετικά προνομιακή προμήθεια από το δεύτερο χρόνο και μετά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται

  • είτε σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, με ημερομηνία ίδρυσης από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά, με έδρα την Ελλάδα ή παράρτημα στην Ελλάδα, που έχουν κύκλο εργασιών προηγούμενης χρήσης άνω των €50,000 και συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας ή χρηματοδοτούνται από Venture Capital έως €1.5εκ., από εταιρείες – μέλη της Hellenic Venture Capital Association,
  • είτε σε όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “ΝΒG Business Seeds”. Περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο https://www.nbg.gr/el/nbgseeds.