Στην Ελλάδα δύο αντίγραφα της “Νίκης της Σαμοθράκης” με την άδεια του Μουσείου Λούβρου

Σε Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη θα τοποθετηθούν τα αντίγραφα που θα “εκτυπωθούν” από την Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης

 

Δύο αντίγραφα της Νίκης της Σαμοθράκης θα κατασκευάσει με τρισδιάστατους εκτυπωτές η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από συμφωνία με το Μουσείο του Λούβρου.

Τα ένα από τα αγάλματα θα τοποθετηθεί στον φυσικό του χώρο τη Σαμοθράκη και το δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας η επιβλητική φτερωτή ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨ από τα κορυφαία εκθέματα του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι αποτελεί πολιτισμική κληρονομιά αυτού του τόπου. Αποτελεί ένα κορυφαίο σύμβολο όχι μόνο για τη Σαμοθράκη, τον Έβρο, την Περιφέρειά μας αλλά και για όλη τη Χώρα. Μετά από συνομιλίες του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γεώργιου Παυλίδη με το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι συμφωνήθηκε και δόθηκε το δικαίωμα αναπαραγωγής της ¨Νίκης της Σαμοθράκης¨ στο πραγματικό μέγεθος, σε δύο αντίγραφα με βάση την τρισδιάστατη (3D) ψηφιοποίηση που έκανε το Μουσείο του Λούβρου.Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ θα προχωρήσει σε κατασκευή της ¨Νίκης της Σαμοθράκης¨ με τρισδιάστατους εκτυπωτές με βάση τα αρχεία (3D), που, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα της παραδοθούν.