Στη θάλασσα έκαψαν τον Ιούδα στο Τολό

Στην «πυρά» παρέδωσαν τον Ιούδα οι κάτοικοι του Τολού .Η τιμωρία του φιλάργυρου προδότη, αναβίωσε για πρώτη φορά στο Τολό συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών που παρακολούθησαν την εντυπωσιακή καύση μέσα στη θάλασσα.