Στη Ρόδο η 2η Διεθνής Πολιτιστική Ακαδημία «Δημόσια και Πολιτιστική Διπλωματία σε περιόδους κρίσεως»

 

 

 

Tην δεύτερη Διεθνή Πολιτιστική Ακαδημία με θέμα: «Δημόσια και Πολιτιστική Διπλωματία σε περιόδους κρίσεως» διοργανώνει στη Ρόδο από τις 22 – 26 Οκτωβρίου 2015 το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ρόδου, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Σε μια εποχή κρίσιμη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, την πραγμάτωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το μέλλον της Ευρώπης, η 2η Διεθνής Ακαδημία, συνέχεια της περσινής που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία, εστιάζει στην ανάδειξη του πολιτισμού ως συνεκτικού στοιχείου που ενώνει τους λαούς και τα κράτη και όπου η κρίση της Ευρώπης, θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρόκληση και ως ευκαιρία για την δημιουργία θετικών προοπτικών αντιμετώπισης των σημερινών αρνητικών συνθηκών και εμφανιζόμενων αδιεξόδων, με την προβολή μιας αισιόδοξης συνεργατικής και αλληλέγγυας θέασης ενός ανθρωπιστικού μέλλοντος. Η θέση που υποστηρίζεται από κορυφαίους ευρωπαίους διανοούμενους και πολιτικούς είναι πως η ελληνική κρίση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αντανάκλαση της ίδιας της Ευρώπης. Αυτό προσεγγίζεται με βάση την γενική παραδοχή πως η Ελλάδα αποτελεί θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και πως η Ευρώπη ως οικονομική και πολιτική διάσταση είναι αίολη χωρίς το πολιτιστικό της υπόβαθρο.

Η 2η Διεθνής Πολιτιστική Ακαδημία στην Ρόδο στοχεύει στο να φέρει σε επαφή νέους ερευνητές, διπλωμάτες, επαγγελματίες του χώρου και σπουδαστές από όλο τον κόσμο, από διαφορετικά πεδία και αντικείμενα εξειδίκευσης για να προσεγγίσουν διαλεκτικά και κατά τρόπο διεπιστημονικό την θεωρία, την έρευνα και τις καλές πρακτικές σε ζητήματα που αναφέρονται στην Δημόσια και την Πολιτιστική Διπλωματία μέσω παραδειγματικών υποθέσεων και εμπειρικών παρατηρήσεων. Αναπόδραστα το διεθνές αυτό γεγονός λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ νέων επιστημόνων, διπλωματών, ερευνητών, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπροσώπων θεσμών και οργανισμών, ιδρυμάτων και ινστιτούτων, συμβάλλοντας στην εμπέδωση της περαιτέρω διεθνούς συνεργασίας, κατανόησης και διαπολιτισμικού διαλόγου, εμπεδώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο και την υπόθεση της ειρήνης.

Στο διεθνές αυτό πολιτιστικό γεγονός θα διδάξουν μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρουσιάσουν το ακαδημαϊκό τους έργο και να συζητήσουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με καθηγητές και επαγγελματίες του χώρου. Η γλώσσα διεξαγωγής της Ακαδημίας είναι η αγγλική. Τα σεμιναριακά μαθήματα που θα αναπτυχθούν αναφέρονται στην ευρωπαϊκή κρίση ως οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό ζήτημα, στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εργαλείου για την πολιτιστική διπλωματία, στην παγκοσμιοποιημένη εποχή και τις προκλήσεις για την δημόσια και πολιτιστική διπλωματία, στον ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας στην υψηλή στρατηγική των κρατών, όπως επίσης και σε δράσεις και πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής διπλωματίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, να συγχρωτιστούν με τον αυτόχθονα πληθυσμό και να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο του βίου των Ελλήνων, γεγονός που συνιστά εν τοις πράγμασι πολιτιστική διπλωματία. Τέλος, η διοργάνωση του διεθνούς   γεγονότος στη Ρόδο, αναδεικνύει και προβάλλει την υποψηφιότητα της Ρόδου για την διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021.