Υποβολή σχεδίων για συμπαραγωγές ελληνoγαλλικών κινηματογραφικών έργων

Ξεκινά η υποβολή κινηματογραφικών σχεδίων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου υποστήριξης συμπαραγωγής ελληνογαλλικών κινηματογραφικών έργων που συστάθηκε το Μάιο 2014 μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC) με διάρκεια 3 έτη και σκοπό την ενίσχυση έργων ελληνογαλλικής συμπαραγωγής.

Από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την υποβολή σχεδίων προς χρηματοδότηση από το Ταμείο είναι τα σχέδια για κινηματογραφικά έργα, ανεξάρτητα από το είδος τους (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ), να έχουν διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των 60 λεπτών και να συμμετέχει σε αυτά μια τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα την Ελλάδα και μια τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα τη Γαλλία.

Τα σχέδια θα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ. και του CNC και όσα κρίνονται επιλέξιμα, θα υποβάλλονται για καλλιτεχνική γνωμοδότηση στην εξαμελή ελληνογαλλική επιτροπή υποστήριξης της συμπαραγωγής. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά σχέδιο έχει οριστεί στα 500.000€.

Ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δύο αντίτυπα από την 1η Ιουλίου 2016 έως την 20η Σεπτεμβρίου 2016 μέσω δύο ξεχωριστών e-mail: το ένα στην ελληνική και το άλλο στη γαλλική γλώσσα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για το Ε.Κ.Κ. (στην ελληνική γλώσσα): info@gfc.gr

Για το CNC (στη γαλλική γλώσσα) :acfg@cnc.fr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ε.Κ.Κ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα) Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής Ε.Κ.Κ. κ. Γιάννης Ηλιόπουλος      κ. Λίνα Μανωλοπούλου Τηλ. 210-3678501 , 210-3678525 e-mail : see@gfc.gr                                           και  lina.mano@gfc.gr