Συνάντηση πρόεδρων των Σχολών Πολεοδομίας – Χωροταξίας της Ευρώπης στο ΑΠΘ

Την 11η Συνάντηση των Προέδρων των Σχολών Πολεοδομίας-Χωροταξίας της Ευρώπης (11th AESOP Heads of Schools Meeting), για το έτος 2016, διοργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η Συνάντηση θα έχει ως κεντρικό θέμα: «Back to Agora: European Values and Planning Education» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Η συνάντηση διοργανώνεται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της Ένωσης των Σχολών Πολεοδομίας-Χωροταξίας της Ευρώπης (Association of European Schools of Planning-AESOP). Για το έτος 2016, επιλέχθηκε το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.

Η AESOP έχει ως σκοπό την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και έχει σήμερα περισσότερα από 160 θεσμικά μέλη (Σχολές και Τμήματα Πολεοδομίας Χωροταξίας) σε 38 χώρες.