Συνεργασία ΑΠΘ και ΜΙΤ για την ανάπτυξη εφαρμογών ιατρικής

Επιστήμονες υγείας, καινοτόμοι επιχειρηματίες και μηχανικοί θα έρθουν σε επαφή με τους φοιτητές για να αναγνωρίσουν τις τοπικές ανάγκες στον χώρο της υγείας και να επιλύσουν προβλήματα στο «Thessaloniki ΜΙΤ Sana Bootcamp» που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α του ΑΠΘ.

Το «Thessaloniki ΜΙΤ Sana Bootcamp» διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ομάδα SANA του MIT και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βασικοί άξονες του workshop που εστιάζεται στο «mobile Health (mHealth)» είναι:

-Σχεδιασμός σκέψης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

-Θεωρία σχεδιασμού στον τομέα mHealth

-Εισαγωγή στο μάθημα της κλινικής λήψης αποφάσεων

-Εισαγωγή στα βασικά του προγραμματισμού Android

-Εποπτεία της κινητής πλατφόρμας MIT Sana

-Πρωτόκολλα και οντολογίες

-Ιατρικός Ηλεκτρονικός Φάκελος (EHR) και η εξέλιξη της υγειονομικής περίθαλψης

Η Συνάντηση Εργασίας αποτελείται από ένα τριήμερο Πρόγραμμα Κατάρτισης από 14 έως 16/10/2015 κυρίως για τους φοιτητές και μηχανικούς και ένα Hackathon από 16 έως 18/10/2015 με συμμετοχή και των επαγγελματικών υγείας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης των πρώτων 3 ημερών συνοδεύεται από ένα hackathon με συμμετοχή διεπιστημονικών ομάδων με τους επαγγελματίες υγείας για την ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών «open sourse mobile health».

Κατά το Hackathon 17-18/10/2015 σχηματίζουν ιδέες και hacking πρωτότυπα οι επαγγελματίες υγείας, επιχειρηματίες, επιστήμονες και μηχανικοί και θα συναντηθούν για να προσδιορίσουν τις τοπικές ανάγκες υγείας και λύσεις hacking.

Δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και προτάσεις για ανάπτυξη εφαρμογών «mobile health» ανοικτού λογισμικού κατά τη διάρκεια του hackathon, μπορούν να γίνουν διαδικτυακά, μέσω του της ιστοσελίδας του «Thessaloniki ΜΙΤ Sana Bootcamp» http://sanabootcamp.web.auth.gr/

Το «Thessaloniki ΜΙΤ Sana Bootcamp» υποστηρίζεται από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.