Συνεργασία του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο του Michigan για την στοματική υγεία

Στοματική Υγεία

Διεθνείς πρωτοβουλίες για τη στοματική υγεία σε παιδιά με αναπηρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνείς πρωτοβουλίες για τη στοματική υγεία» που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Michigan, Ann Arbor, Η.Π.Α. και του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα, με τίτλο: «Διατμηματική Ημερίδα Υγείας Στόματος-Interprofessional Meeting in Oral Health», την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρες 09.00 με 13.45, στο «Μανδαλίδειο» Αμφιθέατρο του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας θα κηρύξει ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας παιδιών χρονίως πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση, που πραγματοποιείται από το Τμήμα Οδοντιατρικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ.

Επίσης, θα ανακοινωθεί η έναρξη συνεργασίας των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο του Michigan Ann Arbor, Η.Π.Α., με στόχο τη στοματολογική και οδοντιατρική υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία.

Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.