Συνεργασία του ΑΠΘ με το CAPP της Κορέας

Επιστημονική Συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του «Center for Axion and Precision Physics Research of the Institute for Basic Science – CAPP» του KAIST (Korea Advanced Inst of Science and Technology) της Κορέας.

Η Συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, στο επιστημονική πεδίο της Φυσικής. Συγκεκριμένα, προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, κοινή ερευνητική δραστηριότητα σε προγράμματα, όπως π.χ. Erasmus Mundus, Erasmus+, Horizon, διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων, θερινών σχολείων κ.α.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πρυτανεία, συμμετείχε ο Διευθυντής του CAPP, Καθηγητής Γιάννης Σεμερτζίδης ενώ από πλευράς ΑΠΘ συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος, η Αν. Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα, η Αν. Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου, η Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Κωνσταντίνος Χρυσάφης, οι Καθηγητές του Τμήματος Φυσικής, Χρήστος Ελευθεριάδης και Σπύρος Τζαμαρίας και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Ελένη Κωτσάκη.