Συνεργασία του ΑΠΘ με το Shanghai Finance University

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία του «Shanghai Finance University», από αριστερά προς δεξιά: Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Παρασκευή Πατάκα, Αντιπρόεδρος του «Shanghai Finance University», Καθηγήτρια Chen Jingying, Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης.

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας με το μεγαλύτερο οικονομικό Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Κίνας «Shanghai Finance University» υπέγραψε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας. Η Συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και των ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και φοιτητών, σε τμήματα που είναι κοινά στα δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, στην Πρυτανεία του ΑΠΘ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του «Shanghai Finance University», ήταν η Αντιπρόεδρος, Καθηγήτρια Chen Jingying, που συνοδευόταν από τον Κοσμήτορα της Σχολής Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή Fang Shoujiang και την Αντιπρόεδρο του ερευνητικού κέντρου «Shanghai Sci-Tech & Research Centre», Καθηγήτρια Chen Wenjun. Εκ μέρους του ΑΠΘ συμμετείχαν επίσης η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων, Καθηγήτρια Παρασκευή Πατάκα και ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Αν. Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης.

 

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία του «Shanghai Finance University», από αριστερά προς δεξιά: Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας και Αντιπρόεδρος του «Shanghai Finance University», Καθηγήτρια Chen Jingying.
Συνάντηση με την αντιπροσωπεία του «Shanghai Finance University», από αριστερά προς δεξιά: Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας και Αντιπρόεδρος του «Shanghai Finance University», Καθηγήτρια Chen Jingying.

Το «Shanghai Finance University» είναι δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα με ειδίκευση στους τομείς των οικονομικών, των χρηματοοικονομικών, της νομικής και της διοίκησης επιχειρήσεων. Στη φετινή κατάταξη κινεζικών Πανεπιστημίων κατέλαβε την 73 θέση ανάμεσα σε 2.000 Πανεπιστήμια. Η Συμφωνία με το «Shanghai Finance University» είναι η δέκατη κατά σειρά που συνάπτει το ΑΠΘ με Πανεπιστήμια της Κίνας.

 Αντιπροσωπεία από το «China Scholarship Council» στο ΑΠΘ

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Κίνας (“China Scholarship Council”), αντίστοιχο του ΙΚΥ της Ελλάδας, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα, Liu Jinghui και παρουσία του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα, Zhang Zhan, είχε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, στην Πρυτανεία.

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία από το κινεζικό ίδρυμα κρατικών υποτροφιών «China Scholarship Council», από αριστερά προς δεξιά: Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα, Zhang Zhan, Διευθυντής του τομέα Ευρωπαϊκών Σχέσεων του «China Scholarship Council»,. Li Hong, Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Γενική Γραμματέας του κινεζικού ιδρύματος κρατικών υποτροφιών CSC, Liu Jinghui, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, μέλος του ΔΣ του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), Καθηγητής ΑΠΘ Κων/νος Χρυσάφης και υπεύθυνος προγραμμάτων του τομέα Ευρωπαϊκών Σχέσεων του CSC, Liu Chao

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία από το κινεζικό ίδρυμα κρατικών υποτροφιών «China Scholarship Council», από αριστερά προς δεξιά: Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα, Zhang Zhan, Διευθυντής του τομέα Ευρωπαϊκών Σχέσεων του «China Scholarship Council»,. Li Hong, Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, Γενική Γραμματέας του κινεζικού ιδρύματος κρατικών υποτροφιών CSC, Liu Jinghui, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, μέλος του ΔΣ του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), Καθηγητής ΑΠΘ Κων/νος Χρυσάφης και υπεύθυνος προγραμμάτων του τομέα Ευρωπαϊκών Σχέσεων του CSC, Liu Chao

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσάφης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Ε. Κωτσάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ι. Γεωργιάδου.

Στη συνάντηση αφού αναφέρθηκαν οι υφιστάμενες συνεργασίες του ΑΠΘ με Πανεπιστήμια της Κίνας, τόσο σε επίπεδο Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών, όσο και σε επίπεδο ERASMUS MUNDUS και του νέου προγράμματος ERASMUS+ International, εκφράστηκε η πρόθεση του «China Scholarship Council» να διευρύνει τον αριθμό των υποτροφιών που θα χορηγήσει, εντός του νέου έτους, σε κινέζους φοιτητές που θα φοιτήσουν στο ΑΠΘ.