Συνεχίζεται η υποβολή σχεδίων για συμπαραγωγές ελληνoγαλλικών κινηματογραφικών

 

Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η υποβολή σχεδίων για χρηματοδότηση της β’ περιόδου για το έτος 2015, στο πλαίσιο του Ταμείου υποστήριξης συμπαραγωγής ελληνογαλλικών κινηματογραφικών έργων που συστάθηκε το Μάιο 2014 μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC).

images φιλμΑπό τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την υποβολή σχεδίων προς χρηματοδότηση από το Ταμείο είναι τα σχέδια για κινηματογραφικά έργα, ανεξάρτητα από το είδος τους (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ), να έχουν διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των 60 λεπτών και να συμμετέχει σε αυτά μια τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα την Ελλάδα και μια τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα τη Γαλλία.

Τα σχέδια θα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ. και του CNC και όσα κρίνονται επιλέξιμα, θα υποβάλλονται για καλλιτεχνική γνωμοδότηση στην εξαμελή ελληνογαλλική επιτροπή υποστήριξης της συμπαραγωγής.

Ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δύο αντίτυπα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 μέσω δύο ξεχωριστών e-mail: το ένα στην ελληνική από τον Έλληνα παραγωγό και το άλλο στη γαλλική γλώσσα από το Γάλλο παραγωγό στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για το Ε.Κ.Κ. (στην ελληνική γλώσσα): info@gfc.gr

Για το CN