Το ΑΠΘ συντονίζει το Ελληνικό Παιδιατρικό Δίκτυο HELPnet του «Conect4children, c4c»

O επικεφαλής του προγράμματος «conect4children, c4c», Καθηγητής Νεογνολογίας του Πανεπιστημίου του Liverpool, Mark Turner.
O επικεφαλής του προγράμματος «conect4children, c4c», Καθηγητής Νεογνολογίας του Πανεπιστημίου του Liverpool, Mark Turner.

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα «conect4children, c4c» (Collaborative network for european clinical trials for children/ Δίκτυο Συνεργασίας για κλινικές δοκιμές σε παιδιά στην Ευρώπη), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού παιδιατρικού δικτύου συνεργασίας, που θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και άλλων καινοτόμων θεραπειών, προς όφελος του συνόλου του παιδιατρικού πληθυσμού στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Το «c4c», με διάρκεια έξι ετών και προϋπολογισμό περίπου 140 εκατομμυρίων €, αποτελεί μια καινοτόμα κοινοπραξία του ακαδημαϊκού χώρου και του τομέα της βιομηχανίας σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, από 20 Ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καταστήσει την Ευρώπη ως την περιοχή – «κλειδί» στον τομέα της κλινικής έρευνας και της ανάπτυξης φαρμάκων για παιδιά και νέους. Προωθώντας την καινοτομία στον σχεδιασμό παιδιατρικών κλινικών δοκιμών και ποσοτικών μεθόδων, στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας βιώσιμης υποδομής που θα μπορεί να καταστήσει αποτελεσματικότερη και ταχύτερη τη διαδικασία των κλινικών δοκιμών σε παιδιά και νέους, σε όλες τις συνθήκες και όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων.

 

Αυτό το επιτυγχάνει αξιοποιώντας την εμπειρία των συμμετεχόντων φορέων, δίνοντας έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των ασθενών και αναπτύσσοντας κοινές διαδικασίες μεταξύ των μελών του δικτύου, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν σε μελέτες φυσικής πορείας ασθενειών, σε αρχεία ασθενειών, σε μελέτες νέων θεραπειών, καθώς και στη σύγκριση των νέων μελετών με τις υφιστάμενες θεραπείες.

Η δημιουργία και ο συντονισμός του ελληνικού Δικτύου HELPnet (Hellenic Paediatric Network/Ελληνικό Παιδιατρικό Δίκτυο) του προγράμματος «conect4children, c4c» αποτελεί πρωτοβουλία του Διευθυντή της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Εμμανουήλ Ροηλίδη, στην Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ, στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΓΝΘ).

Το HELPnet πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, στο Ιπποκράτειο ΓΝΘ, με τη συμμετοχή του επικεφαλής του προγράμματος «conect4children, c4c», Καθηγητή Νεογνολογίας του Πανεπιστημίου του Liverpool, Mark Turner και μελών της ακαδημαϊκής παιδιατρικής κοινότητας από όλη την Ελλάδα. Ο κ. Turner παρουσίασε τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος «c4c» που αφορούν το Ελληνικό Δίκτυο HELPnet και στη συνέχεια ξεναγήθηκε σε Κλινικές και Εργαστήρια του ΑΠΘ που είναι ενεργά στην παιδιατρική έρευνα.