Φοιτητές από 19 χώρες και 103 Πανεπιστήμια στο χειμερινό εξάμηνο στο ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ

Φοιτητές από 19 χώρες και 103 ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια υποδέχθηκε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόκειται για 172 φοιτητές οι οποίοι θα σπουδάσουν στο Ε.Κ.Π.Α. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Με τα Πανεπιστήμια από τα οποία προέρχονται οι φοιτητές έχουν συναφθεί διαπανεπιστημιακές συμφωνίες ERASMUS+.

Οι εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS+, ο αριθμός αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ενθαρρύνονται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου να συμμετάσχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή. Επιπλέον ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν δωρεάν το Διατμηματικό μάθημα της Φιλοσοφικής Σχολής “CONTEMPORARY GREECE: History, Arts and Letters” το οποίο προσφέρεται στα αγγλικά σε όλους τους φοιτητές ERASMUS, ανεξάρτητα από τον βασικό τους τομέα σπουδών.

Σε εκδήλωση η οποία οργανώθηκε από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων καθηγητής κ. Κων/νος Μπουραζέλης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων κ. Φωτεινή Φρύδα, καθώς και η Πρόεδρος του Συλλόγου των φοιτητών Erasmus του Ε.Κ.Π.Α. ΕSN KAPA κ. Στέλλα Σπάθη.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έλαβαν την βεβαίωση αποδοχής τους στο Ίδρυμα και πληροφορίες για την εγγραφή τους στο Ε.Κ.Π.Α. (οδηγό σπουδών, πληροφοριακά έντυπα κ.α.) καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη διαμονή τους στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε. για το ERASMUS+, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, το Ε.Κ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται στα «500 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα που στέλνουν φοιτητές Erasmus» (κατέχει την 41η θέση με 732 εξερχόμενους φοιτητές).