1ο Διεθνές Συνέδριο Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ανοίξει νέους δρόμους στην πρόοδο της υγείας, σε ιατροτεχνολογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του κλινικού οφέλους για τον ασθενή. Η Ορθοπεδική, ως ιατρική ειδικότητα, έχει μεταβληθεί και μεταβάλλεται σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ελάχιστα επεμβατικών, ατραυματικών τεχνικών οι οποίες εγγυώνται την ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων με τη θεραπεία επιπλοκών και την αρτιότερη και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση για κάθε ασθενή ξεχωριστά.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, η Α’ Ορθοπεδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ορθοπαιδική και Τραυματιολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης το «1ο Διεθνές Συνέδριο Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής» στις 13-15 Μαΐου 2022, στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες από 14 χώρες του Εξωτερικού σε 11 Στρογγυλές Τράπεζες-Θεματικές Ενότητες υψηλού επιστημονικού κύρους, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής με επίκεντρο την βελτιστοποίηση του οφέλους για τον ασθενή, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, για πρώτη φορά στην Ελληνική Επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα συνδιάλεξης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των «μεγαλύτερων ονομάτων» της Ορθοπεδικής Χειρουργικής παγκοσμίως, σε επιστημονικό επίπεδο, με στόχο πάντοτε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον ασθενή.

Συγκεκριμένα, η πρώτη Στρογγυλή Τράπεζα του Συνεδρίου θα αφορά την Ελάχιστα Επεμβατική Αντιμετώπιση των Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης. Με βάση την υπάρχουσα σημαντική χειρουργική εμπειρία από την διενέργεια ενδοσκοπικών, ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για ένα σημαντικό εύρος των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης, όπως επίσης και την διενέργεια μεγάλου αριθμού επιτυχημένων αρθροσκοπικών επεμβάσεων για μία πλειάδα ορθοπεδικών παθήσεων άλλων αρθρώσεων (όπως π.χ. του γόνατος ή του ώμου) στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, και, σε συμφωνία πάντα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής καθίστανται πλέον εμφανή σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Οι ελάχιστα επεμβατικές αυτές τεχνικές χαρακτηρίζονται από ελάχιστη διεγχειρητική απώλεια αίματος, εξαιρετικά μικρό μέγεθος τομής δέρματος και χειρουργικού τραύματος, σημαντικά μικρότερο χρόνο χειρουργείου συγκριτικά με συμβατικές τεχνικές, κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ταχύτερη αποκατάσταση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Ένα επιπρόσθετο αξιοσημείωτο πλεονέκτημα της πλειοψηφίας των τεχνικών αυτών είναι η δυνατότητα διενέργειας χωρίς τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, γεγονός υψίστης σημασίας σε ασθενείς για τους οποίους η γενική αναισθησία θα εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους, όπως ηλικιωμένοι ασθενείς με συνυπάρχουσες καρδιαγγειακές (π.χ. Στεφανιαία Νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια), αναπνευστικές (π.χ. ΧΑΠ, Αναπνευστική Ανεπάρκεια) ή νευροεκφυλιστικές (π.χ. νόσος Parkinson) παθήσεις. Στην Στρογγυλή Τράπεζα της Σπονδυλικής Στήλης θα συζητηθούν επίσης διεξοδικά τα κλινικά οφέλη της διαδερμικής, ατραυματικής και ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης με τις τεχνικές της Σπονδυλοπλαστικής-Κυφοπλαστικής, οι οποίες εγγυώνται την άμεση απελευθέρωση των ασθενών από τον σχετιζόμενο με τον κάταγμα πόνο όπως επίσης και την άμεση κινητοποίηση χωρίς την ανάγκη χρήσης νάρθηκα μετεγχειρητικά, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Επεμβατικής Σπονδυλοδεσίας, η οποία σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο ιστικό τραύμα και διεγχειρητική αιμορραγία, προσφέροντας τη δυνατότητα εξιτηρίου ήδη από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, με ευχερή και ταχεία επιστροφή των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση των εκφυλιστικών παθήσεων του γόνατος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα αποτελέσματα της εφαρμογής αναγεννητικών-βιολογικών θεραπειών στο πλαίσιο της ελάχιστα επεμβατικής αρθροσκοπικής χειρουργικής, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως στην Α’ Ορθοπεδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ομάδας των θεραπευτικών αυτών προσεγγίσεων αποτελεί η τεχνική της αυτόλογης μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων (AutoCartTM), η οποία συνίσταται την συλλογή υγιούς χόνδρου του ασθενούς από μη φορτιζόμενες επιφάνειες του γόνατος και την εν συνεχεία χρήση του, σε συνδυασμό με αυτόλογη θρομβίνη (πρωτεΐνη του αίματος η οποία συλλέγεται από το αίμα του ίδιου του ασθενή και χρησιμοποιείται ως «κόλλα»), σε πάσχουσες περιοχές με παρουσία χόνδρινων ελλειμμάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρούσα τεχνική μπορεί να διενεργηθεί στο πλαίσιο μίας μόνο ελάχιστα επεμβατικής αρθροσκοπικής επέμβασης του γόνατος, διαθέτοντας τα κλασικά πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πρακτικά μηδενική πιθανότητα μετάδοσης λοιμωδών παθήσεων και απόρριψης του μοσχεύματος, λόγω της αυτόλογης φύσης του (του γεγονότος δηλαδή ότι προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή).