111 νέοι ερευνητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους

111 νέοι ερευνητές από το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών περιοχών θα παρουσιάσουν, σε ειδική Ημερίδα, τα αποτελέσματα των ερευνών τους που περιλαμβάνονται στις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9.30, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως τα σατιρικά επιγράμματα εναντίον ιατρών στη λατινική γραμματεία, την ποινική αντιμετώπιση των προσβολών ηλεκτρονικών δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών, το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων, επισφαλείς συνθήκες εργασίας και κοινωνικές ταυτότητες των νέων μεταναστών β’ γενιάς, τον ρόλο των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στις μαθησιακές δυσκολίες, την ποινική και διοικητική προσέγγιση του φαινομένου της διαφθοράς, τη βιοποικιλότητα υποθαλάσσιων σπηλαίων στο Βόρειο Αιγαίο, μελέτη του υψηλού σε κάλιο μαγματισμού στη Β. Ελλάδα, γεωχημική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εδάφη, ύδατα και φυτά στο δυτικό τμήμα της λεκάνης της Δράμας, από την παρουσία και εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαγγανίου στην ευρύτερη περιοχή και πολλά άλλα.

Το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» έχει στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.