Πόσο έτοιμοι είμαστε να αξιοποιήσουμε κονδύλια της Κλιματικής Αλλαγής;

Κλίμα

Η κλιματική αλλαγή είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η μεγάλη ευκαιρία. Έρευνα του Blog:marina anastas.kourbela

 

 

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα 

marinakourbela@gmail.com

 

 

Πόσο έτοιμοι είμαστε να αξιοποιήσουμε κονδύλια της Κλιματικής Αλλαγής, της Κυκλικής Οικονομίας;

Oπως επισημαίνουμε,συχνά, όσοι και όσες ασχοληθούν με τα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι υπερβολή να πούμε, ότι θα κάνουν χρυσές δουλειές, αλλά και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αρκεί, να παρακολουθούν τις εξελίξεις να ενημερώνονται από κατάλληλες πηγές, Προς την κατεύθυνση αυτή φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε, κατά το δυνατό, με το σημερινό αφιέρωμα, το οποίο, σημειώνουμε, πως θα επικαιροποιείται, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο θέμα των επιδοτήσεων, μετά το 2020, δεδομένου ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή ο επταετής προυπολγισμός της ΕΕ (2021-2017), από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν τα σχετικά προγράμματα, βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Η σημερινή Επιτροπή αισιοδοξεί να εγκριθεί το Φθινόπωρο, πριν ολοκληρωθεί η πενταετία της.

Τουλάχιστον το 25 % των δαπανών της ΕΕ θα κατευθύνεται σε κλιματικούς στόχους.

Τεκμηριώνοντας τη θέση μας για χρυσές δουλειές αναφέρουμε, πως στον προϋπολογισμό 2021-2027 η Επιτροπή ορίζει έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για την ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, με στόχο τουλάχιστον το 25 % των δαπανών της ΕΕ να κατευθύνεται σε κλιματικούς στόχους.

Η πορεία της «περιβαλλοντικής προστασίας»

Θα μπορούσε κανείς μα μιλήσει για την προστασία του περιβάλλοντος, και μετά, για την περιβαλλοντική πολιτική, που έφθασε να γίνει η πολιτική των πολιτικών της ΕΕ, με την περιβαλλοντική διάσταση να εντάσσεται σε κάθε άλλη πολιτική ,η να μιλήσει για την αειφόρο ανάπτυξη,. Να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή που συγκέντρωσε τους ηγέτες του κόσμου στο Παρίσι το 2015, να πάρουν αποφάσεις, ώστε να μην καταστραφεί ο Πλανήτης.Ακολούθησε η πράσινη οικονομία, και μετά, η κυκλική οικονομία, και εκεί που μιλούσαμε για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, μιλάμε για τά προϊόντα της ανακύκλωσης. Μιλάμε, πλέον, για τη δευτερογενή αγορά προϊόντων και τα δισεκατομμύρια που κερδίζονται από αυτήν, παράλληλα με την προστασία του φυσικού πλούτου. Ετσι, η κυκλική οικονομία, που μας λέέι, πως τίποτα δεν πετιέται, μια πολύ φιλόδοξη διαδικασία, η οποία, πλέον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και τείνει να καλύψει όλους τους τομείς, έφθασε και στον χρηματοπιστωτικό τομέα., με την Ευρωπαική Επιτροπή να έρχεται , με τη στρατηγική της για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που υποστηρίζει το θεματολόγιο της ΕΕ για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η σχετική ανακοίνωση, μια ανακοίνωση για φιλοπλανητικές επενδύσεις, με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές, με λίγα λόγια μας λέει, πως κάθε χρόνο πρέπει να γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ, προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους για το 2030, που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, μεταξύ των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) σχετικά με βιώσιμα χρηματοοικονομικά, η Επιτροπή εκθέτει έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση του ρόλου των χρηματοοικονομικών στην επίτευξη μιας οικονομίας που λειτουργεί εύρυθμα και επιτυγχάνει επίσης τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της.

Σχέδιο δράσης της Επιτροπής-ς ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που υποστηρίζει το θεματολόγιο της ΕΕ για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πως θα χρηματοδοτούνται οι δράσεις που σχετίζονται με το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι ,μεταξύ των οποίων μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40 %.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επίτευξη πιο βιώσιμης ανάπτυξης, όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις απαιτεί συνολική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει η ΕΕ σε μια πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη• να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την μακρόπνοη προοπτική στην οικονομία. Αυτό το σκεπτικό βρίσκεται επίσης στον πυρήνα του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΕΤΣΕ

Η ΕΕ βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων στην αποδοτική χρήση των πόρων και τις κοινωνικές υποδομές, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων,- ΕΤΣΕ, η ατμομηχανή του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ, που σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία.. Τουλάχιστον το 40 % των επενδύσεων του ΕΤΣΕ σε υποδομές θα κατευθυνθεί σε έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, η δημιουργία των προϋποθέσεων για να επενδύουν οι ιδιώτες επενδυτές με βιώσιμο τρόπο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια πιο καθαρή, πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, κυκλική οικονομία.»

Οι παγκόσμιες επενδύσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς έχουν ήδη επενδυθεί τρισεκατομμύρια σε λύσεις όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση. Η Συμφωνία των Παρισίων αποτελεί μια ευκαιρία για μαζικές επενδύσεις.

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης που πρότεινε η Ευρωπαική Επιτροπή εείναι:

-Καθορισμός κοινής γλώσσας για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, δηλαδή ενοποιημένο σύστημα κατάταξης της ΕΕ — ή ταξινομία — με στόχο να οριστεί τι είναι βιώσιμο και να εντοπιστούν οι τομείς όπου οι βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.

Δημιουργία σημάτων της ΕΕ για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με βάση αυτό το σύστημα κατάταξης της ΕΕ: αυτό θα επιτρέψει στους επενδυτές να εντοπίζουν εύκολα επενδύσεις που συμμορφώνονται με τα πράσινα κριτήρια ή τα κριτήρια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Αποσαφήνιση του καθήκοντος των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού και των θεσμικών επενδυτών να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα στην επενδυτική διαδικασία και να αυξήσουν τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης.

-Επιβολή στις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων της υποχρέωσης να συμβουλεύουν τους πελάτες με βάση τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητα.

-Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας: οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν σημαντική πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα αναπροσαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες (πρόκειται για τον λεγόμενο «πράσινο συντελεστή υποστήριξης») για τις βιώσιμες επενδύσεις, όταν αυτό δικαιολογείται από την άποψη του κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διαφυλάσσεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

-Ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τις εταιρικές εκθέσεις: προτείνεται να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ώστε να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με τις συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD).

 Το νέο Ταμείο Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Breakthrough Energy Ventures δημιουργούν ένα νέο ταμείο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια

Στις 29 Μαίου, ανακοινώθηκε, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι Οργανισμοί Ενεργειακής Διαπίστευσης κατά την τέταρτη Υπουργική Συνάντηση για την Καινοτομία στην Βανκούβερ, Καναδά, δημιούργησαν ένα νέο ταμείο επενδύσεων ύψους 100 εκατ. Ευρώ .

Σημειώνεται, πως στο περιθώριο της διάσκεψης COP21 για το κλίμα στο Παρίσι, οι παγκόσμιοι ηγέτες ξεκίνησαν την πρωτοβουλία Mission Innovation , μια διεθνή εταιρική σχέση για την επιτάχυνση της καινοτομίας της καθαρής ενέργειας και την παροχή μακροπρόθεσμης παγκόσμιας ανταπόκρισης στην κλιματική πρόκληση. Ενώπιον της Mission Innovation, 23 χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εξ ονόματος της ΕΕ) δεσμεύτηκαν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση της έρευνας για την καθαρή ενέργεια και της καινοτομίας έως το 2021.

Με την ίδια ευκαιρία, μια ομάδα επενδυτών ανακοίνωσε την πρόθεσή τους να προωθήσουν την καινοτομία από τα εργαστήρια στην αγορά, επενδύοντας μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε πρωτοφανή επίπεδα στην ανάπτυξη τεχνολογιών πρώιμης φάσης στις χώρες που συμμετέχουν στην Mission Innovation, δημιουργώντας έτσι το συνασπισμό ενεργειακής απόδοσης.

Υπενθυμίζεται, πως τον Δεκέμβριο του 2017, κατά τη Σύνοδο Κορυφής ενός πλανήτη στο Παρίσι, η Breakthrough Energy – BEV-E – ανακοίνωσε την πιλοτική υλοποίηση εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πέντε μέλη της αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ταμείο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρωπαϊκών εταιρειών και θα φέρει ριζικά νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας στην αγορά. Θα υποστηρίξει τους καλύτερους επιχειρηματίες της Ευρώπης στον τομέα της καθαρής ενέργειας, των οποίων οι λύσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντικές και μόνιμες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πρώτο του είδους του, εξυπηρετεί την ένταση κεφαλαίου και τους μακροχρόνιους αναπτυξιακούς ορίζοντες που χρειάζονται οι ενεργειακές τεχνολογίες.

Η χρηματοδότηση του BEV-E θα περιλαμβάνει συνεισφορά ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εγγυάται η InnovFin , χρηματοδοτικό μέσο χρηματοδοτούμενο μέσω του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, και συνεισφορά 50 εκατομμυρίων ευρώ από την Breakthrough Energy Ventures, στην υποστήριξη αιφνιδιαστικών εταιρειών στον ενεργειακό τομέα

Που θα επενδύσει

Το Ταμείο θα επενδύσει σε πέντε σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, όπου οι προσπάθειες είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: ηλεκτρισμός, μεταφορές, γεωργία, μεταποίηση και κτίρια. Οι επενδύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οπότε τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το BEV-E.

Το νέο ταμείο θα συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ που περιγράφονται στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής « Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους », συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας και στη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ έχουν εγκρίνει όλες τις προτάσεις από τη δέσμη μέτρων.

Επενδύσεις 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Ο κ. Maroš Šefčovič , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε, σχετικά με το θέμα, πως συνήθης πρακτική δεν είναι επιλογή. Πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας με περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για να επιτύχουμε μια οικονομία ουδέτερου του άνθρακα μέχρι το 2050. Χαίρομαι που η πιλοτική μας συνεργασία με την Breakthrough Energy έχει απογειωθεί τόσο γρήγορα. Πρόκειται για πρωτοποριακή εργασία: ευθυγράμμιση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε καινοτομίες αιχμής, προς όφελος της Ενεργειακής Ένωσης και του κλίματος μας ».

Επίσης,ο κ. Carlos Moedas , Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, επίσήμανε, πως με την ίδρυση του ταμείου Breakthrough Energy Ventures Europe σε χρόνο ρεκόρ, η ΕΕ υλοποιεί τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις επενδύσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην καινοτομία της καθαρής ενέργειας. Μόνο μέσω των δυνάμεων που συνδέουν τους τομείς και τις ηπείρους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος και να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, πρόσθεσε..

Ο Bill Gates , πρόεδρος της Breakthrough Energy Ventures, σε δηλώσεις του επισήμανε: “Η Breakthrough Energy Ventures-Europe είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την προώθηση καινοτόμων τρόπων συνεργασίας, ανάπτυξης κεφαλαίου και οικοδόμησης εταιρειών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Έχουμε τους πόρους για να κάνουμε μια ουσιαστική διαφορά και την ευελιξία να κινηθούμε γρήγορα. Αυτός είναι ένας σπάνιος και ισχυρός συνδυασμός. ”

Από την ΕΤΕπ, κ. Ambroise Fayolle , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αρμόδιος για την καινοτομία, πρόσθεσε: “Η επιτυχής αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος απαιτεί παραγωγή ενέργειας με ουδέτερο CO2 και δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να το επιτύχουμε. Η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής πρέπει να επιταχυνθεί. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην νέα τεχνολογία να αντικαταστήσει την παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με εταίρους παγκόσμιας κλάσης για τη στήριξη του ταμείου Breakthrough Energy Ventures Europe.