Βραβεία για τα “ανοιχτά μαθήματα” του ΑΠΘ

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με την ΕΔΙΠ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Κλειώ Κεντερελίδου

Τρία μαθήματα του ΑΠΘ ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» (Open Courses), το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) διοργάνωσε, στις 30/10/2015, ειδική ημερίδα απολογισμού και ενημέρωσης, υπό τον τίτλο «3 χρόνια ανοικτά μαθήματα: Η πορεία, τα επιτεύγματα, η επόμενη ημέρα».

Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε η βράβευση συνολικά 17 ανοικτών μαθημάτων που διακρίθηκαν ως εξαιρετικά υποδείγματα μαθημάτων ανάμεσα σε 2982 ανοικτά μαθήματα από 25 Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Σειραδάκη
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Σειραδάκη
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Κλεομένη Τσιγάνη
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Κλεομένη Τσιγάνη
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, Μιχαήλ Μπακογιάννη
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας με τον Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, Μιχαήλ Μπακογιάννη

Τρία μαθήματα του ΑΠΘ που βραβεύτηκαν είναι:

  1. «Παρατηρησιακή αστρονομία» των Ιωάννη Σειραδάκη και Κλεομένη Τσιγάνη, Τμήμα Φυσικής,
  2. «Νεοελληνική γραμματεία –υποχρεωτικά κείμενα, Μ. Αναγνωστάκης, Ποιήματα» του Μιχαήλ Μπακογιάννη, Τμήμα Φιλολογίας,
  3. «Travel journalism, communication and social media» των Φανή Γαλατσοπούλου, Κλειώ Κεντερελίδου, Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Ενημέρωσης.

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, ο Πρύτανης του ΑΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, απένειμε, σε ειδική τελετή, τα βραβεία στους δημιουργούς των μαθημάτων συγχαίροντάς τους για την προσπάθεια αυτή.

Το ΑΠΘ δημιούργησε στο πλαίσιο του έργου συνολικά 385 ανοιχτά μαθήματα τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα από τις ιστοσελίδες: opencourses.auth.gr, opencourses.gr.

Η δράση “Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα ΑΠΘ” είχε ως στόχο την ανάπτυξη ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων, στα οποία θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση τόσο οι φοιτητές του ΑΠΘ, όσο και το ευρύ κοινό. Με τη δράση υποστηρίζεται και ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας και η αποστολή του Πανεπιστημίου.

Επόμενος στόχος του ΑΠΘ είναι η δημιουργία μαζικών ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων (MOOCS-Massive On line Open Courses) όχι μόνο για φοιτητές, αλλά για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και με φιλόδοξο στόχο ένα διεθνές ακροατήριο.