3,53 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το δίμηνο του 2016

Περίπου 3,53 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια το δίμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 15,3 % σε σχέση με το 2015 ενώ άνοδο 7,3 % σημείωσε το σύνολο των πτήσεων το ίδιο διάστημα

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το δίμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής : Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 38,500 χιλιάδες (από τις οποίες 24,209 εσωτερικού και 14,291 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 7,3 % (+10,1 % στις πτήσεις εσωτερικού και +2,9 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 35,884 χιλιάδες πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το δίμηνο του 2016 έφθασε τα 3,53 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 15,3 % σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 3,10 εκατομμύρια επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )             ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

2ΜΗΝΟ ΄15 :       35,884 χιλιάδες                                 3,067,438 εκατομμύρια

2ΜΗΝΟ ΄16 :       38,500 χιλιάδες                                 3,538,094 εκατομμύρια

ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +7,3 %                                                     +15,3 %

*Αύξηση 19,6 % στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Φεβρουάριο του 2016

Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Φεβρουάριο του 2016 προκύπτουν τα εξής :

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 1,75 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά (+26,4 % επιβάτες εσωτερικού και + 11,7 % επιβάτες εξωτερικού) έφτασε το +19,6 %.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου και Ρόδου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Φεβρουάριο του 2016

Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Ηρακλείου και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Φεβρουάριο.

Α/Δ                               ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΘΗΝΑ                       1,067,145 εκατομμύρια επιβάτες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ               344,803 χιλιάδες επιβάτες

ΧΑΝΙΑ                               66,592 χιλιάδες επιβάτες

ΗΡΑΚΛΕΙΟ                         65,903 χιλιάδες επιβάτες

ΡΟΔΟΣ                              50,251 χιλιάδες επιβάτες