Περιορίσθηκαν οι εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο 2016

Εξαγωγές

Επικράτηση αρνητικών προσήμων για το εξωτερικό εμπόριο στο πρώτο 6μηνο του 2016, δείχνει η ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ.

Οι μειώσεις αφορούν τόσο το επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών, όσο και αξίας εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή, κάτω από την επίδραση και της απόφασης για BREXIT, που προκάλεσε κλυδωνισμούς στο διεθνές εμπόριο, ενώ χαρακτηριστική είναι η άσκηση ισχυρών πιέσεων σε όλους σχεδόν τους εξαγωγικούς κλάδους.

Σε επίπεδο 6μήνου έτους, η συνολική αξία των εξαγωγών υποχώρησε κατά 8,1% και κάτω από το όριο των 12 δις ευρώ (11,8 δις ευρώ φέτος, έναντι 12,8 δις ευρώ του 6μηνου του 2015). Μείωση προκύπτει πλέον για τις εξαγωγές ακόμη κι αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (-1,4%, ή 119 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο).

Ανησυχία προκαλεί η συνεχής μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες.

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κατά το πρώτο 6μηνο του 2016, εμφανίζονται οριακά αυξημένες (+1,3%), ενώ οι συνολικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες εμφατικά μειωμένες (-18,7%).

Η Ιταλία εξακολουθεί και σε αυτό το 6μηνο να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ στη 2η θέση παραμένει στη σχετική κατάταξη η Γερμανία. Ακολουθούν η Κύπρος και η Τουρκία, οι οποίες στο αντίστοιχο περσινό 6μηνο είχαν αντίστροφες θέσεις και στην 5η θέση διατηρείται η Βουλγαρία. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά το Ηνωμένο Βασίλειο (από 8η θέση), οι ΗΠΑ (από 6η), ο Λίβανος (από 12η), η Ρουμανία (από 11η) και η Ισπανία (από 9η).

Εξαγωγές πειραιας

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της ήδη μικρής αύξησης προς την Ε.Ε., καταγράφεται μια λίγο μεγαλύτερη άνοδος προς τις 18 χώρες της Ευρωζώνης κατά 2,2%. Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς τις χώρες του G7 (-4,3%), ενώ μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές προς τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC (-18%), προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας(ΟΣΕΠ) (-16,3%) και προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (-14,7%). Στην αντίθετη κατεύθυνση, σημαντική αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται προς τις αναδυόμενες BRICS (17,3%), κυρίως λόγω της ανόδου των εξαγωγικών επιδόσεων προς την Κίνα και τη Βραζιλία δευτερευόντως.

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική μείωση, οφείλεται στην σημαντική πτώση των εξαγωγών καυσίμων (κατά -24,1%). Σημαντικά μειωμένες εμφανίζονται και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-14,5%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα (κατά -25,7%), ενώ οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν πλέον το 46,5% των συνολικών εξαγωγών, υφίστανται πιέσεις (-2,1%). Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες κατά 6%,

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές στο πρώτο 6μηνο του 2016, καταγράφεται συνέχιση στην πτωτική πορεία τους (-4,1%) και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 20.914,9 εκ. € έναντι 21.798,5 εκ. € στο αντίστοιχο 6μηνο του 2015. Ωστόσο, η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει αύξηση 1,56%, ή κατά 249,3 εκ. €.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να αυξηθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 1,7%, στα 9,11 δις ευρώ (από 8,96 δις ευρώ στο α’ 6μηνο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 5,3%.

Π ί ν α κ α ς   1
Οι ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές κατά την περίοδο
Ιαν.-Ιουνίου 2014, 2015 & 2016*
2014 2015 2016 % Μεταβολή 15/14 % Μεταβολή 16/15
(σε εκατ. €)
Εξαγωγές 13.092,3 12.840,2 11.801,3 -1,9% -8,1%
Εισαγωγές 23.287,8 21.798,5 20.914,9 -6,4% -4,1%
Εμπορικό ισοζύγιο -10.195,6 -8.958,3 -9.113,6 -12,1% 1,7%
(σε εκατ. $)
Εξαγωγές 17.941,8 14.318,2 13.161,4 -20,2% -8,1%
Εισαγωγές 31.913,9 24.307,6 23.325,4 -23,8% -4,0%
Εμπορικό ισοζύγιο -13.972,1 -9.989,4 -10.164,0 -28,5% 1,7%
* Τα στοιχεία για την περίοδο Ιαν.-Ιουνίου 2014, 2015 & 2016 είναι προσωρινά
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ

Περιοχές και χώρες

Αρνητικό ήταν το πρόσημο των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας στο πρώτο 6μηνο του 2016, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών κατά -8,1%, στα 11.801,3 εκ. € από 12.840,2 εκ. € το αντίστοιχο 6μηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στις πτωτικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές –και κατά βάση των πετρελαιοειδών- προς τις Τρίτες Χώρες.

Αναλυτικότερα κατά περιοχές, η αύξηση κατά 2,2% (από 4.802,1 εκ. € σε 4.905,8 εκ. €) των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη (18), που απορρόφησε το 41,6% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο 6μηνο, προκύπτει από την ενίσχυση των αποστολών προς τους περισσότερους από τους βασικούς πελάτες ελληνικών προϊόντων-μέλη της Ευρωζώνης. Στις εξαιρέσεις σε αυτή τη γενική τάση, συγκαταλέγονται η Ιταλία -κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών- που εμφανίζει μείωση κατά -2,9% (από 1.505,5 εκ. € σε 1.461,4 εκ. €), η Ισπανία με μείωση -3% (από 369,9 εκ. € σε 358,6 εκ.) και η Γαλλία κατά -3,2% (από 344,4 εκ. € σε 333,2 εκ. €).

Οι αυξήσεις που κατέγραψαν οι υπόλοιποι βασικοί πελάτες ελληνικών προϊόντων στην Ευρωζώνη είναι οι ακόλουθες (σε σειρά με κριτήριο την αξία των εξαγωγών): προς τη Γερμανία κατά 4,2% (από 918,9 εκ. € σε 957,3 εκ. €), προς την Κύπρο κατά 8,2% (από 673,4 εκ. € σε 728,4 εκ.), προς την Ολλανδία κατά 25,7% (από 243,9 εκ. € σε 306,6 εκ. €) και προς το Βέλγιο κατά 2,3% (από 184,4 εκ. € σε 188,6 εκ. €)

Από τις εξαγωγικές επιδόσεις προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αξίζει να αναφερθούν η πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τη Σλοβενία (από 71,2 εκ. € σε 108,9 εκ. €), οι αυξήσεις των εξαγωγών προς την Αυστρία (από 95,8 εκ. € σε 100,1 εκ. €) και την Πορτογαλία (από 71,5 εκ. € σε 77,3 εκ. €) και στην αντίθετη κατεύθυνση, οι μεγάλες μειώσεις των αποστολών προς Μάλτα (από 99,1 εκ. € σε 84,6 εκ. €) και Σλοβακία (από 47,6 εκ. € σε 38,2 εκ. €). Σχετικά υψηλά σε αξία εξαγωγών παρά τη μείωση, παραμένει η Φινλανδία (-6,4%, από 90,2 εκ. € σε 84,4 εκ. €).

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές μειώθηκαν προς αυτές κατά -0,8% και ανήλθαν στα 1.998,3 εκ. € από 2.015,1 εκ. €. Οι δύο κυριότεροι προορισμοί ελληνικών αποστολών στην εν λόγω κατηγορία χωρών, εμφανίζουν μειώσεις, Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία εμφανίζει μείωση των εξαγωγών κατά -7,9% (από 621,8 εκ. € σε 572,6 εκ. €) και το Ην. Βασίλειο καταγράφει μείωση -4,2% (από 512,7 εκ. € σε 491 εκ. €). Οι υπόλοιπες 6 χώρες εμφανίζουν ανοδικές τάσεις. Αναλυτικά (με βάση το μέγεθος των εξαγωγών) η Ρουμανία αύξηση 5,6% (από 352,2 εκ. € από 371,9 εκ. €), η Πολωνία σημαντική αύξηση 11,3% (από 168,4 εκ. € σε 187,3 εκ. €), η Τσεχία με αύξηση 6,5% (από 98,7 εκ. € σε 105,1 εκ. €), η Σουηδία με επίσης σημαντική αύξηση 11,4% (από 85,8 εκ. € σε 95,6 εκ. €), η Δανία με άνοδο 3,7% (από 63,9 εκ. € σε 66,3 εκ. €) και η Ουγγαρία με αύξηση 16,5% (από 55,8 εκ. € σε 65 εκ. €). Τέλος, μεγάλη μείωση -22,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές προς την Κροατία (από 55,9 εκ. € σε 43,4 εκ. €).

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν αξιοσημείωτη μείωση για το πρώτο 6μηνο του 2016, της τάξης του -17,6%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προς τους τρεις κυριότερους προορισμούς, παρατηρείται σημαντική συρρίκνωση των ελληνικών εξαγωγών. Ξεχωρίζει βέβαια το γεγονός ότι, οι εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν κατά -32,9% (σε 607 εκ. € από 904,4 εκ. €), η οποία με αυτή την επίδοση περιορίζεται στην 5η θέση (από την 4η που κατείχε στο αντίστοιχο περσινό 6μηνο) στον κατάλογο των κυριότερων προορισμών ελληνικών αποστολών.

Μειώσεις των εξαγωγών καταγράφονται προς την πΓΔΜ κατά -7,7% (σε 263,4 εκ. € από 285,5 εκ. €) και προς το Γιβραλτάρ -2,3% (σε 214,3 εκ. € από 219,2εκ. €), στασιμότητα προς την Αλβανία (σε 179,1 εκ. € από 179,9 εκ. €). Ακολουθούν με σημαντική αύξηση οι εξαγωγές προς τη Σερβία κατά 8,3% (σε 113,6 εκ. € από 104,9 εκ. €), στην αντίθετη κατεύθυνση, οι εξαγωγές προς τη Ρωσία κατά -15% (σε 84,4 εκ. € από 99,3 εκ. €) ενώ στάσιμες παρουσιάζονται οι αποστολές προς την Ελβετία (σε 64,9 εκ. € από 65,1 εκ. €). Τέλος, αξίζει να αναφερθούν, οι μεγάλες μειώσεις στις εξαγωγές προς Μαυροβούνιο (σε 44,6 εκ. € από 61,3 εκ. €) και Μολδαβία (σε 24,1 εκ. € από 45,8 εκ. €).

Η σημαντική (κατά -16,7%) υποχώρηση των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 775,8 εκ. € σε 646,3 εκ. €), οφείλεται στις πτωτικές τάσεις προς τους δύο από τους τρεις προορισμούς της εν λόγω περιοχής. Ξεχωρίζει προφανώς, η μεγάλη μείωση -20,5% των ελληνικών αποστολών προς τις ΗΠΑ, στα 493,8 εκ. € από 620,9 εκ. € το πρώτο 6μηνο του 2015. Μειωμένες παρουσιάζονται οι εξαγωγές προς τον Καναδά κατά -7,5% (από 67,7 εκ. € σε 62,7 εκ. €) ενώ λίγο αυξημένες (3,1%) αυτές προς το Μεξικό (από 87,2 εκ. € σε 89,9 εκ. €).

Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής, αυξάνονται σημαντικά το πρώτο 6μηνο του 2016 (+37.7%) και ανήλθαν στα 130,2 εκ. € από 94,5 εκ. € το αντίστοιχο 6μηνο του 2015. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τη Βραζιλία (από 20,1 εκ. € στα 48,6 εκ. €), προς τη Βενεζουέλα (από 1,9 εκ. € στα 7,5 εκ. €), και προς τη Χιλή (από 4,4 εκ. € στα 10,3 εκ. €). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τον μέχρι πρότινος βασικό πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τον Παναμά, μειώθηκαν στα 44,7 εκ. € από 48,4 εκ. € το 6μηνο Γενάρης Μάρτης του 2015.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν σημαντική μείωση κατά -13,7% (από 1.875,4 εκ. € σε 1.619,4 εκ. €). Στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές μεταβολές από χώρα σε χώρα και κατά το πρώτο 6μηνο 2016, γεγονός που δείχνει ότι συνεχίζεται η γενικότερη ρευστότητα στην πολιτική και οικονομική κατάσταση των εν λόγω χωρών. Για την ακρίβεια, από τις 9 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι τέσσερις εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών και οι άλλες πέντε πτωτικές με τις μεταβολές στις περισσότερες από αυτές να είναι πολύ μεγάλες.

Πιο συγκεκριμένα, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το 6μηνο Γενάρης-Μάρτης του 2016, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή εμφανίζεται πλέον –αντί για την Αίγυπτο- ο Λίβανος με σημαντική αύξηση των αποστολών κατά 17,1% (στα 419,4 εκ. € από 358,2 εκ. €). Στη 2η θέση πέρασε η Αίγυπτος με την αξία των εξαγωγών να μειώνεται πάρα πολύ (-41,3%) και να διαμορφώνεται στα 337,3 εκ. € (από 575 εκ. €). Μεγάλη μείωση της τάξης του -38,5% εμφανίζει η Σ. Αραβία (στα 227,7 εκ. € από 370,5 εκ. €).

Σημαντική αύξηση σημειώνουν οι εξαγωγές προς το Ισραήλ (+58%, στα 129,8 εκ. € από 82,2 εκ. €) και προς τη Λιβύη (+61,1%, στα 118,9 εκ. € από 73,8 εκ. €), μείωση αυτές προς τα Ην. Αρ. Εμιράτα (-11,9%, στα 97,7 εκ. € από 110,8 εκ. €) και την Αλγερία (-14,7%, στα 80,5 εκ. € από 94,4 εκ. €). Και ο κατάλογος των σημαντικότερων πελατών για ελληνικά προϊόντα της περιοχής Μ. Ανατολή & Β. Αφρική κλείνει με δύο πολύ μεγάλες μεταβολές: Την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών προς το Μαρόκο που υπερπενταπλασιάζονται (στα 62,9 εκ. € από 12,3 εκ. €) και τον υποδιπλασιασμό των εξαγωγών προς την Τυνησία από τα 101,2 εκ. € στο πρώτο 6μηνο του 2015 στα μόλις 42,3 εκ. € το αντίστοιχο 6μηνο του 2016

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ. Ανατολής ) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2016 εμφάνισαν μεγάλη μείωση της τάξης του -30,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 6μηνο. Ανήλθαν στα 465,3 εκ. € από 670,2 εκ. €. Από τις 8 χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών, μόνο η Κίνα εμφανίζει αύξηση –και μάλιστα πολύ μεγάλη- και οι υπόλοιπες επτά σαφείς πτωτικές τάσεις.

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για το πρώτο 6μηνο του 2016 η Κίνα (ξεπερνώντας την Σινγκαπούρη, που προπορευόταν μέχρι και το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος στην εν λόγω περιοχή), με αύξηση 37,6 (από 106,1 εκ. € σε 146 εκ. €). Στη 2η θέση πλέον είναι η Σινγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία μειώθηκαν -16,8% (από 92,4 εκ. € σε 76,9 εκ. €) και ακολουθεί η Ν. Κορέα –η οποία αποτελούσε τον κυριότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στο αντίστοιχο πρώτο 6μηνο του 2015- με πολύ μεγάλη υποχώρηση -76,8% (από 201,1 εκ. € σε 46,8 εκ. €).

Ακολουθούν κινούμενες πτωτικά οι εξαγωγές προς το Χονγκ Κονγκ, (-50,3%, από 57,1 εκ. € σε 28,4εκ. €), προς την Ινδία (-20,3%, από 34,1 εκ. € σε 27,2 εκ. €), προς την Ιαπωνία (-7,9%, από 29,3 εκ. € σε 27 εκ. €), προς τη Γεωργία (-17,7%, από 31,1 εκ. € σε 25,6 εκ. €) και προς την Ινδονησία (-23,3%, από 32,6 εκ. € σε 25 εκ. €). Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στις εξαγωγικές επιδόσεις ελληνικών προϊόντων προς την Ταϊβάν, οι οποίες συρρικνώθηκαν στα μόλις 4,5 εκ. € το πρώτο 6μηνο του 2016, από 32,1 εκ. € το αντίστοιχο 6μηνο του 2015.

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το τρίμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2016 σημείωσαν μεγάλη ποσοστιαία μείωση -34,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και παραμένουν πολύ χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 56,5 εκ. € από 85,9 εκ. €. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: η καταβαράθρωση των εξαγωγικών επιδόσεων προς την Κένυα (από 26,4 εκ. € σε μόλις 3,9 εκ. €), η μεγάλη μείωση προς τη Νιγηρία (από 19,4 εκ. € σε 10,3 εκ. €), καθώς και η μικρή αύξηση των εξαγωγών προς τη Δημ. της Ν. Αφρικής (από 21 εκ. € σε 22,8 εκ. €), η οποία καθίσταται πλέον ο κυριότερος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή.

Οι χαμηλές σε αξία ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν μείωση -13,3% (από 74,1 εκ. € σε 64,2 εκ. €). Η μείωση αυτή αφορά κυρίως στις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά -14,3% (από 68,3 εκ. € σε 58,5 εκ. €) ενώ αυτές προς τη Ν. Ζηλανδία μειώθηκαν οριακά από 5,8 εκ. € σε 5,7 εκ. €.

Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές που αφορούν στους Εφοδιασμούς Πλοίων, εμφανίζονται σχεδόν μηδενισμένες. Συγκεκριμένα στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών στα 2,2 εκ. € από 94,6 εκ. €. Ο βασικός λόγος για αυτές τις πολύ μεγάλες μειώσεις (όχι ο μοναδικός) είναι ο περιορισμός της αξίας των πετρελαιοειδών, ο οποίος οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Όσον αφορά προς τα πλοία με σημαία κράτους της ΕΕ καταγράφηκαν ελάχιστης αξίας εξαγωγές για το πρώτο 6μηνο του 2016.

 

Εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται μείωση για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2016, κατά -4,1% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 20.914,9 εκ. €, από 21.798,5 εκ. € κατά το πρώτο 6μηνο του 2015.

Μειωμένες οριακά (-1%) καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί οι εισαγωγές από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζονται μειωμένες κατά -1,4%, την ώρα που οι εισαγωγές από τις χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ κινούνται οριακά ανοδικά κατά 0,4%.

Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν σημαντική μείωση της τάξης του -16%. Μείωση των εισαγωγών καταγράφεται επίσης από τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (-26,6%) και από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (-14,7%).

Αντίθετα, αυξητική ήταν η τάση των εισαγωγών από τις χώρες της Β. Αμερικής (+4%), από τις χώρες της Ασίας (πλην Μ. Ανατολής) κατά +13,9%, από τις λοιπές χώρες της Αφρικής (πλην Β. Αφρικής) κατά +2,6% και από τις χώρες της Ωκεανίας (+8,3%).

Προϊόντα

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του 6μήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών καυσίμων κατά -24,1%. Πτωτικά σε υψηλά ποσοστά κινούνται και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-14,5%) και της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες (-25,7%). Λιγότερο μειωμένες (-2,1%) εμφανίζονται οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ αυξημένες κατά 6% ήταν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η αύξηση (6%) των εξαγωγών, σε 2.735,4 εκ. € από 2.580,2 εκ. €, οφείλεται στην ενίσχυση των εξαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» η οποία εμφανίζει αύξηση κατά 9,2% και απορροφά το 17,1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 2.013,4 εκ. € από 1.844,3 εκ. €. αλλά και στην άνοδο (14,7%) των εξαγωγών της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 373,6 εκ. € από 325,7 εκ. €. Αντίθετα, μειωμένες (-15%) εμφανίζονται οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» (σε 348,4 εκ. € από 410,1 εκ. €), δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου που υποχωρούν μετά την εντυπωσιακή περσινή άνοδο.

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημειώνουν μικρή μείωση -2,1% με την αξία τους να ανέρχεται σε 5.490 εκ. € το πρώτο 6μηνο του 2016, από 5.606 εκ. € κατά το αντίστοιχο 6μηνο του 2015. Σημαντικά μειωμένες παρουσιάζονται οι εξαγωγικές επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» κατά -9,8% (σε 1.958,3 εκ. € από 2.170,3 εκ. €), ενώ πτωτικά κινούνται και οι εξαγωγές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» αυξάνονται κατά -1% (σε 1.336,7εκ. € από 1.350,5 εκ. €).

Αντίθετα, αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές των άλλων δύο υποκατηγοριών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές, οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» έχουν άνοδο 3,6% (σε 1.289,2 εκ. € από 1.244 εκ. €) και αυτές της υποκατηγορίας «διάφορα βιομηχανικά είδη» αυξάνονται κατά 7,7% (σε 905,7 εκ. € από 841,2 εκ. €).

Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, αναφέρθηκε ήδη η μεγάλη μείωση των εξαγωγών καυσίμων κατά -24,1% (σε 2.902,9 εκ. € από 3.822,9 εκ. €), οι οποίες κατά το πρώτο 6μηνο του 2016, καταλαμβάνουν μερίδιό 24,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από 29,8% το αντίστοιχο περσινό 6μηνο. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν σημαντική μείωση (-14,5%) και ανήλθαν σε 423,9 εκ. € από 495,8 εκ. €. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφανίζουν μεγάλη ποσοστιαία μείωση -25.7% (σε 249,1 εκ. € από 335,3 εκ. €).

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η μείωση κατά -4.1% (από 21.798,5 εκ. € σε 20.914,9 εκ. €) κατά το 6μηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, οφείλεται στην πολύ μεγάλη μείωση των εισαγωγών καυσίμων κατά -31,7% (σε 3.994,3 εκ. € από 5.847,2 εκ. €). Αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση ότι οι μεγάλες μεταβολές στην αξία των συναλλαγών καυσίμων, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στις μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταξύ των δύο συγκρινόμενων 6μήνων. Πτωτικά κινούνται και οι εισαγωγές των της κατηγορίας «πρώτες ύλες» κατά -9,4%, στα 535,7 εκ. € από 591 εκ. €, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών έφτασε στο 2,6%.

Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο α’ 6μηνο του 2016, το 64,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 8% (σε 13.455,6 εκ. € από 12.453,1 εκ. €).

Πιο αναλυτικά για τα βιομηχανικά προϊόντα, η κυριότερη υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κατά 22,4% (σε 5.086,5 εκ. € από 4.154,1 εκ. €), ενώ μικρότερη αυξητική τάση (+2,9%) παρατηρείται στις εισαγωγές της κατηγορίας «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» στα 2.565,6 εκ. € από 2.492,2 εκ. € και στην κατηγορία «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 1,7%, στα 2.341,5 εκ. € από 2.301,9 εκ. €. Αντίθετα, μικρή μείωση καταγράφεται στις εισαγωγές της υποκατηγορίας «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» στα 3.461,9 εκ. € από 3.504,9 εκ. € (-1,2%).

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων παρέμειναν χωρίς ουσιαστική μεταβολή μεταξύ των δύο εξεταζόμενων 6μήνων (+0,6%), στα 2.899,7 εκ. € από 2.881,7 εκ. €. Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση των εισαγωγών της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» κατά 15% (σε 311,2 εκ. € από 270,5 εκ. €) σχεδόν ισοσκελίστηκε από τη μείωση των εισαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά -4,9% (σε 118,4 εκ. € από 124,5 εκ. €) και την οριακή υποχώρηση (-0,7%) των εισαγωγών της μεγαλύτερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων «τρόφιμα & ζώα ζωντανά» στα 2.470,1 εκ. € από 2.881,7 εκ. €.

Τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» αυξήθηκαν 16% (στα 29,6 εκ. € από 25,5 εκ. €).