5,7 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το πρώτο τρίμηνο του 2016

Περίπου 5,7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2016 στα ελληνικά αεροδρόμια σημειώνοντας αύξηση 16,9% σε σχέση με το 2015 ενώ άνοδο 8,4 % σημείωσε και το σύνολο των πτήσεων το τρίμηνο του 2016.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Μάρτιο του 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το τρίμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 60,542 χιλιάδες (από τις οποίες 37,646 εσωτερικού και 22,896 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% (+10,8% στις πτήσεις εσωτερικού και +4,7 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 55,851 χιλιάδες πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το τρίμηνο του 2016 έφθασε τα 5,673,446 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 4,851,303 εκατομμύρια επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )             ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

3ΜΗΝΟ ΄15 :       55,851 χιλιάδες                                 4,851,303 εκατομμύρια

3ΜΗΝΟ ΄16 :       60,542 χιλιάδες                                 5,673,446 εκατομμύρια

ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +8,4%                                                     +16,9%

Αύξηση 19,75% σημείωσε η συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Μάρτιο του 2016 καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 2,14 εκατομμύρια επιβάτες, η αύξηση συνολικά (+25,8% επιβάτες εσωτερικού και + 13,5% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε το +19,75%.

Tα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τοn Μάρτιο.

Α/Δ                               ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

*ΑΘΗΝΑ                       1,284,377 εκατομμύρια επιβάτες

*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             405,086 χιλιάδες επιβάτες

*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                       95,067 χιλιάδες επιβάτες

*ΧΑΝΙΑ                               87,120 χιλιάδες επιβάτες

*ΡΟΔΟΣ                             64,141 χιλιάδες επιβάτες