Επιστήμη και διάστημα, ευκαιρίες για Έλληνες ερευνητές

Ημερίδα, με τίτλο «Επιστήμη και εξερεύνηση του Διαστήματος και σχετιζόμενες τεχνολογίες: Δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και ευκαιρίες για Έλληνες επιστήμονες &ερευνητές» διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η ημερίδα πραγματοποιείται ενόψει της συνάντησης κορυφής των εθνικών αντιπροσωπειών των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο 2016, για την έγκριση των χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Στόχος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται αύριο Παρασκευή 4 Νοεμβρίου είναι η ανάδειξη ενδιαφέροντος και βούλησης των ελληνικών ερευνητικών ομάδων για συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα έργα της ESA, με έμφαση σε αυτά που αφορούν τους τομείς της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Εξερεύνησης του Διαστήματος.

Επιπλέον στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν όλες οι δυνατότητες δημιουργίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και οργάνωσης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων χρηματοδοτούμενων από την ESA ακόμη και από Τμήματα που δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα του διαστήματος (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Νομική, κ.ά.). Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί, μέσω live streaming, στον σύνδεσμο: http://www.auth.gr/video/22162 και http://www.auth.gr/news/audiovisual