Στους Εισαγγελείς τα πορίσματα ελέγχων για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και τον Εισαγγελέα Διαφθοράς διαβιβάσθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών τα πορίσματα δύο ελέγχων για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών “με σκοπό τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας για την οργάνωση και τη διαχειριστική δράση του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 65 έτη από την ίδρυσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη στη διενέργεια ενδελεχούς Ελέγχου.

Τα αποτελέσματα του πρόσφατου Ελέγχου κατέδειξαν εικόνα αποσάθρωσης του Ινστιτούτου, η οποία οφείλεται κυρίως στην πλημμελή και αδιαφανή διαχείριση αυτού. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν περιστατικά που είχαν διαπιστωθεί και σε Έλεγχο που είχε διενεργηθεί τον Ιανουάριο του 2010.

Υπό τη σκιά των ανωτέρω, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Κοτζιά, διαβιβάσθηκαν τα πορίσματα των δύο Ελέγχων προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές –δηλαδή, προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και προς την Εισαγγελέα Διαφθοράς- για περαιτέρω διερεύνηση και τυχόν υπαγωγή των αναφερομένων σε αυτές πραγματικών περιστατικών στον Ποινικό Νόμο.

Η συγκεκριμένη ενέργεια κρίθηκε ως απολύτως επιβεβλημένη, δεδομένου ότι τα τελευταία 5 έτη, το Ινστιτούτο Βενετίας έχει επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών με εκατομμύρια Ευρώ για επιχορηγήσεις, μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες” καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.